Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας με 19 θέματαΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 3 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ   1ο

Εξέταση αιτήματος της «ΑΦΟΙ ΤΣΙΜΑ – Χ. ΓΚΕΛΗΣ Ο.Ε – Ε. ΜΠΟΥΤΙΚΟΣ – Π. ΛΙΑΚΟΣ Ο.Ε. – ΒΕΕΜ ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ Α.Ε.» για χορήγηση άδειας έρευνας λατομείου εξόρυξης μαρμάρων σε έκταση 99 στρεμμάτων που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μαζαρακιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. 89/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής, σχετικά με την υπ’ αριθ. 4/2012 απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Νέας Σελεύκειας, περί αιτήματος της Σουσάνας Χριστοφίδη του Σπυρίδωνος για τη μετατόπιση περίπτερου ιδιοκτησίας της στην Τοπική Κοινότητα Νέας Σελεύκειας.
-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ   3ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Ηγουμενίτσας (Κανονιστική απόφαση).
-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   4ο

Εξέταση της υπ’ αριθ. 3/20-08-2012 Απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Αγίου Βλασίου, σχετικά με τη μεταφορά ηρώου από το Κοινοτικό Γραφείο στην πλατεία “Μεχνέ”.
-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   5ο

Εξέταση της υπ’ αριθ. 19499/25-06-2012 αίτησης του Ηλία Ντούγια σχετικά με την παραχώρηση κατεχόμενης κοινοτικής έκτασης στο υπ’ αριθ. 584 τεμάχιο στον παλαιό οικισμό Φασκομηλιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   6ο

Έκφραση γνώμης επί της με αριθ. πρωτ. 25488/16-08-2012 μελέτης της εταιρείας ΠΙΤΟΥΛΗΣ ΑΞΤΕ για τοποθέτηση εποχικής πλωτής εξέδρας στη θέση “Άγιος Νικόλαος” στην Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   7ο

Έγκριση ανταλλαγής έκτασης εμβαδού 1174,00τ.μ. ιδιοκτησίας Ιωάννη Διαμάντη του Γεώργιου με ισάξια έκταση από το τεμάχιο 1643 της Τ.Κ. Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   8ο

Επί αιτήσεως Ευάγγελου Πάσχου για ανταλλαγή έκτασης ιδιοκτησίας του με ίσης αξίας δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Μαζαρακιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Κων/νος Δημητρίου - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ  9ο

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Επεκτάσεις – βελτιώσεις αποχετευτικών δικτύων ομβρίων Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - 2ου Π.Τ.Κ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου “Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και περιβάλλοντα χώρου ” (πρώην Δήμου Συβότων).
-Εισηγητής: Κωνσταντίνος Δημητρίου – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση εκμίσθωσης μετά από δημοπράτηση του καταστήματος «Πέτρινο» της τοπικής κοινότητας Παραποτάμου του Δήμου Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γόγολος- Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 2466/15-6-2012 Απόφασης Ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ»  και τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Αποδοχή της αριθμ. πρωτ. 2467/15-6-2012 Απόφασης Ένταξης και των ειδικών όρων της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ»  και τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση εξόδων από εκδηλώσεις και ψήφιση πιστώσεων.
-Εισηγητής: κ. Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου και ψήφιση πιστώσεων.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης - Αντιδήμαρχος.ΘΕΜΑ 16ο

Απόδοση ποσού 1.900 € στους κ.κ. Νίκα Γεώργιο, Νίκα Παναγιώτη, Νίκα – Μουστάκη Ευαγγελία και Νίκα Σωτήριο από μίσθωμα αιθουσών σχολείων (στέγαση του 2ου και του Ειδικού Νηπιαγωγείου Ηγ/τσας) και επαναφορά μισθώματος στο αρχικό συμφωνηθέν ποσό.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Επιστροφή ποσού 100 € στον Ahmeti klodian από παράβολο αίτησης Ελληνικής Ιθαγένειας ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο

Ετήσια συνδρομή στο περιοδικό «ΑΠΕΙΡΟΣ ΧΩΡΑ».
-Εισηγητής: Βασίλειος Τσώλης - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο

Αντικατάσταση μέλους στο ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος &
                                 Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας για την Μελέτη Αποχέτευσης-Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς, ΣυβότωνΑποφάσεις για έργα υποδομών, περιβάλλοντος και πολιτισμού  για το σύνολο της Περιφέρειας Ηπείρου, έλαβε στη σημερινή της συνεδρίαση η  Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης.  

Μεταξύ άλλων,  γνωμοδότησε θετικά και για το  περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  κατασκευής και λειτουργία του έργου «Μελέτη Αποχέτευσης-Βιολογικού Καθαρισμού Πλαταριάς, Συβότων», Δήμου Ηγουμενίτσας», για το οποίο  φορέας υλοποίησης είναι η  Περιφέρεια Ηπείρου (Π.Ε. Θεσπρωτίας -Δ/νση Τεχνικών Έργων).

Εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με Ιερές Μητροπόλεις της Ηπείρου για την αποκατάσταση μνημείων. Όπως σημείωσε η πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ιωαννίνων κ. Τατιάνα Καλογιάννη, προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής είναι η διατήρηση των πολιτιστικών μνημείων της Ηπείρου. Από τη στιγμή που το Υπουργείο Πολιτισμού, συμπλήρωσε,  δεν έχει τομεακό πρόγραμμα, υπογράφονται προγραμματικές συμβάσεις από την Περιφέρεια και εξασφαλίζονται πόροι μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως οι διακρατικές συνεργασίες. «Προσπάθεια της Περιφερειακής Αρχής είναι να στηρίξει τον πολιτιστικό πλούτο, χωρίς να τραβήξει χρήματα από δικούς της πόρους. Είτε στηρίζουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, είτε την αφήνουμε στην τύχη της», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η Επιτροπή αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού και τις Ιερές Μητροπόλεις, καθώς και το ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για τα έργα:

  • «Συντήρηση - αποκατάσταση Ι.Μ. Αβάσσου» (Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης)
  • «Αποκατάσταση μνημείων στα όρια της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων»
  • «Αποκατάσταση μνημείων στα όρια της Ιεράς Μητρόπολης Παραμυθιάς, Γηρομερίου, Φιλιατών και Πάργας»
  • «Αποκατάσταση μνημείων στα όρια της Ιεράς Μητρόπολης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κόνιτσας»
  • «Αποκατάσταση μνημείων στα όρια της Ιεράς Μητρόπολης Άρτας»

 Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης:

Ø  Τη συμμετοχή  της Περιφέρειας Ηπείρου στην πρόταση για χρηματοδότηση, μέσω του προγράμματος Πολιτισμός 2007-2013, του σχεδίου δράσης με τίτλο «Cultural Identity of theMediterranean Territories/CI MED», καθώς και στην πρόταση «Green Government SavingInitiative», η οποία θα υποβληθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού LIFE-Περιβάλλον.
Ø    Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π. Ε. Πρέβεζας και του Εθνικού Κέντρου Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης (Ε. Κ. Β. Α. Α.) για το έργο «Υδρογεωλογικές και τεχνικογεωλογικές αναγνωρίσεις στη Π. Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού20.000 ευρώ,
Ø   Την  προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/Π.Ε. Πρέβεζας και της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΤΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΝΑΜ Α. Ε. ΟΤΑ» για το έργο «Υπηρεσίες υποβολής και διεκπεραίωσης φακέλου στην Κτηματική Υπηρεσία για άδεια εκτέλεσης του έργου, επικαιροποίησης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και υποστήριξης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων εκβάθυνσης λιμένος Πρέβεζας», προϋπολογισμού 15.000 ευρώ.

Ακόμη, εγκρίθηκε η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων που αφορά το έργο «Ανάπλαση – αναστήλωση περιβάλλοντος χώρου της Ιεράς Μονής Ασπραγγέλων Ζαγορίου», μέχρι τις 31-12-2015. Εκτός ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε η συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου ως συνδικαιούχου της πράξης «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων στην Δημοτική Ενότητα Αράχθου του Δήμου Νικολάου Σκουφά».

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Λύση στο πρόβλημα μεταφοράς των μαθητών στην Θεσπρωτία μετά από ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θωμά Πιτούλη.Με αμοιβαίες υποχωρήσεις και μετά από παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας Θωμά Πιτούλη, αλλά και τη καταλυτική βοήθεια του Περιφερειάρχη Αλέκου Καχριμάνη, τα βρήκαν Υπουργείο και ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας.
Έτσι από αύριο Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου ομαλοποιείται η μεταφορά των μαθητών της Θεσπρωτίας.
Με την ευκαιρία, η κοινωνία έχει απαίτηση να δοθούν κάποιες εξηγήσεις από τους αρμοδίους, τόσο για τις αγκυλώσεις που παρουσιάστηκαν, όσο και τις τυχόν υπερβάσεις ή παρατυπίες στις διαδικασίες του διαγωνισμού.
Ακόμα απαιτεί να δοθεί οριστική λύση και στα ΤΑΞΙ και στα ΙΧ αυτοκίνητα, που εμπλέκονται στην μεταφορά των μαθητών.

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Αρνητικός στην ενοικίαση νησιών στα Σύβοτα ο Γ. Κάτσινος


Έντονες αντιδράσεις από τους αιρετούς αλλά και τις τοπικές κοινωνίες προκαλεί η απόφαση της Κυβέρνησης, να παραχωρήσει με τη μέθοδο της μακρόχρονης ενοικίασης, έως 50 ή 99 χρόνια, σε ιδιώτες, 40 ακατοίκητα νησιά και βραχονησίδες, καθώς, εκτός των άλλων, πολλά από αυτά είναι χαρακτηρισμένα ως αρχαιολογική, Natura ή απαράμιλλου φυσικού κάλλους περιοχές, ενώ άλλα ανήκουν σε ιδιώτες!
Ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας μάλιστα με δηλώσεις του χαρακτηριζεί την απόφαση «βόμβα για το περιβάλλον».
«Ως πολίτης και πολιτικός που σέβομαι το περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να συναινέσω σε ενδεχόμενη καταστροφή της απαράμιλλης ομορφιάς αυτών των δύο νησιών», τονίζει ο δήμαρχος Ηγουμενίτσας Γ. Κάτσινος.
Προσθέτει ωστόσο ότι «αν υπάρξει πράγματι επενδυτικό ενδιαφέρον για την περιοχή μας, εμείς σαν δήμος έχουμε ήδη εκτάσεις προς παραχώρηση, όπου μπορούν να γίνουν π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες. Εγώ σε αποφάσεις που λαμβάνονται αυθαίρετα, δε δίνω τη συγκατάθεσή μου», καταλήγει.
Να σημειωθεί ότι οι προς ενοικίαση νησίδες Μαύρο Όρος, Άγιος Νικόλαος και Μπέλα Βράκα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την ακτή μέσα στον κόλπο που σχηματίζεται στα Σύβοτα.
Έχουν έκταση 742, 540 και 154 στρέμματα αντίστοιχα.
Ειδικά η Μπέλα Βράκα που είναι το μικρότερο από τα τρία νησιά απέναντι από το χωριό Σύβοτα, βρίσκεται σε περιοχή θεωρείται η «Καραϊβική της Ελλάδας» λόγω της μοναδικής ομορφιάς της:
Μια αμμώδης λωρίδα, πολύ ρηχή, συνδέει τη στεριά με το νησάκι και δημιουργεί μια εκπληκτική παραλία.


ΝΕΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Τετάρτη, 12 Σεπτεμβρίου 2012

Ευχές Δημάρχου Ηγουμενίτσας για τη νέα σχολική χρονιά


Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά σήμερα με πολλά όνειρα και ελπίδες για ένα καλύτερο μέλλον.
Για όλους τους μαθητές του Δήμου Ηγουμενίτσας και ολόκληρου του Νομού Θεσπρωτίας, αρχίζει ένα ταξίδι στον κόσμο της γνώσης, δύσκολο μεν, συναρπαστικό δε.
Φέτος η οικονομική κρίση έχει άμεσο αντίκτυπο στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, ωστόσο όλοι μας οφείλουμε να εργαστούμε στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης των όποιων προβλημάτων μπορούν να προκύψουν.
Το κράτος έχει την κύρια ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας και πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων για ένα τόσο κρίσιμο κομμάτι, όπως είναι αυτό της Παιδείας.
Η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ηγουμενίτσας στηρίζει με κάθε τρόπο την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής και βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία με εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και σχολικές επιτροπές για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Εύχομαι από καρδιάς δύναμη, υπομονή και επιμονή σε μαθητές και γονείς, αλλά και στους δασκάλους και τους καθηγητές, που καλούνται να επιτελέσουν με τον ίδιο ζήλο το μορφωτικό και εκπαιδευτικό τους λειτούργημα.

Mήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας για την έναρξη της νέας Σχολικής χρονιάς


Εύχομαι σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες καλή σχολική χρονιά.
Εύχομαι στους καθηγητές, τους δασκάλους, και τους γονείς καλή δύναμη στο δύσκολο έργο τους.
Αυτή τη δύσκολη εποχή για όλες τις οικογένειες, οφείλουμε όλοι οι εμπλεκόμενοι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας, έτσι ώστε η εκπαίδευση και η μόρφωση των παιδιών μας – η σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον της κοινωνίας μας – να είναι η καλύτερη δυνατή.
Τα προβλήματα που θα ανακύψουν οφείλουμε να τα επιλύσουμε με συνεννόηση και συλλογική προσπάθεια, με συναίσθηση ευθύνης, με κοινωνική αλληλεγγύη.

Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

Στον αέρα η μεταφορά μαθητών στην Θεσπρωτία Το ΚΤΕΛ διακόπτει τα μαθητικά δρομολόγια!


Στον αέρα είναι η μεταφορά των μαθητών, οι οποίοι την Τρίτη που ξεκινάνε τα μαθήματα θα αναγκαστούν να πληρώσουν για την μεταφορά τους.
Το ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας εξέδωσε σήμερα την παρακάτω ανακοίνωση:

Σας ανακοινώνουμε ότι, ύστερα από πολλούς μήνες προσπαθειών στο να εξευρεθεί λύση στο πρόβλημα χρέους από την περιφέρεια Ηπείρου στο μαθητικό πρόγραμμα και λόγο απόφασης των υπουργείων για μείωση του κόστους μεταφοράς μαθητών ποσοστό τουλάχιστον 17% σε σχέση με το αντίστοιχο περσυνό , για τους λόγους αυτούς σταματάμε την εκτέλεση των μισθωμένων μαθητικών δρομολογίων λόγω της δυσχερής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουμε επέλθει, από την οφειλή , ποσού που ανέρχεται από 01/10/2011 μέχρι 30/06/2012 περίπου σε 436,000,00 ευρώ
Παρακαλώ όπως ενημερώσετε τις Δ/νσεις των σχολείων , ότι από την ΤΡΙΤΗ 11/09/2012 οι μαθητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν για την μεταφορά τους ,από και προς το σχολείο τους , μόνο τα ήδη υπάρχοντα δρομολόγια τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, με την υποχρέωση να καταβάλσυν αντίτιμο εισιτηρίου με έκπτωση 50% και με την επίδειξη της μαθητικής τους ταυτότητας .
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ..

Παρανομία με την υπογραφή του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας αλλά με τα χρήματα των δημοτών.


Σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας (μειοψήφησε ο κ. Δήμας και ο κ. Πάκος) πάρθηκε εχτές, υπέρ μιας παρανομίας, τόσο νομικής όσο και ηθικής.


4ο θέμα του χθεσινού συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας με θέμα συζήτησης:"Κάλυψη δαπανών για συντήρηση κεραιών TV ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας.-Εισηγητής: Δήμαρχος."


Ιδιοκτησίας ποιανού;
Έχει ο δήμος κεραίες;Και γιατί;¨έχει Ραδιόφωνο ή τηλεόραση;
Όχι. Απλά γ
ια να συντηρεί και να μεταδίδει δωρεάν το πρόγραμμα των καναλιών με άδεια εθνικής (πανελλαδικής) εμβέλειας.


Και όχι μόνο να τα συντηρεί (από τεχνικής άποψης) αλλά να τους πληρώνει και το ρεύμα.Πληρώνουμε δηλαδή όλοι οι δημότες τα έξοδα του MEGA του ANTENNA του ΣΚΑΙ και των άλλων ιδιωτών, με απόφαση μάλιστα του Δημοτικού μας Συμβουλίου.Αυτών δηλαδή που ψηφίσαμε για να υπερασπίζονται τα συμφέροντά μας.Και όχι του Κυριακού και του Αλαφούζου. Και του κάθε Κυριακού και Αλαφούζου.Με την δικαιολογία πως εάν δεν τα πληρώνει ο Δήμος, δηλαδή εμείς οι πολίτες, τα μεγάλα κανάλια θα σταματήσουν να εκπέμπουν στην περιοχή μας (κάνοντας βεβαίως την προπαγάνδα των προστατών τους).


Μόνο που κύριοι της Δημοτικής Αρχής που (θέλατε και) ξεχάσατε πως δεν έχουμε εμείς ανάγκη την εκπομπή τους στην περιοχή μας, αλλά αυτοί.Οι οποίοι στην άδεια χρήσης της συχνότητας που τους έχει παραχωρήσει το Ελληνικό κράτος γράφει ρητά πως πρέπει να καλύπτουν το 90% της επικράτειας.Αλλιώς, εάν αδυνατούν, τους αφαιρείται η άδεια.Οπότε έχουν την ανάγκη μας και όχι εμείς τη δικής τους.


Και όλα τα παραπάνω είναι πταίσματα σε σχέση με την χθεσινή τους απόφαση.Τα 2.500 ευρώ για "Κάλυψη δαπανών για συντήρηση κεραιών TV ιδιοκτησίας Δήμου Ηγουμενίτσας" είναι για αντικατάσταση των δεκτών που κατάσχεσαι ο Εισαγγελέας, μετά από απόφαση της ΕΕΤΤ (Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων) για παράνομη εκπομπή σήματος των μεγάλων καναλιών σε διάφορες περιοχές του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Δηλαδή σιγοντάρουν και βοηθούν μία κραυγαλέα περίπτωση παρανομίας.


Δικαιολογημένη η αντίδραση του ανταποκριτή του ARTtv αλλά και του Ράδιο Ηγουμενίτσα, οι οποίοι κάθε χρόνο συντηρούν τα μηχανήματά τους με δικά τους έξοδα.
Όπως θα έπρεπε να γίνεται δηλαδή με κάθε ιδιώτη.


Η θετική ψήφος των περισσοτέρων μελών του δημοτικού συμβουλίου σε αυτή την παρανομία αποδεικνύει, για ακόμα μία φορά, δυστυχώς, ότι και αδιάβαστοι είναι και δεν δέχονται τις παρατηρήσεις όσων γνωρίζουν.


Προκαλώ την Δημοτική Αρχή, και ειδικά των αρμόδιο Αντιδήμαρχο επί των οικονομικών, να κοινοποιήσει τα έξοδα που έκανε ο Δήμος (και που πληρώσαμε εμείς βεβαίως) τα τελευταία 10 χρόνια, για τα ιδιωτικά κανάλια (και τοπικά ραδιόφωνα), τόσο για την συντήρησή τους, όσο και για τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος.


Για να δούμε ποιος, και γιατί πήρε απόφαση να χρηματοδοτούμε όλοι μας την προβολή του Σουλεϊμάν του Μεγαλοκτητή, ενώ επιλέξαμε (;) να μην λειτουργούν τοπικά κανάλια!
Την ώρα μάλιστα που λίγα λεπτά πρίν, στο ίδιο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος μας, δήλωσε πως ο Δήμος σε ένα μήνα θα αδυνατεί να πληρώσει το προσωπικό του.


Και να δούμε πως θα δικαιολογηθούν στην ΕΕΤΤ για αυτή τους την απόφαση.
Όπως περιμένουμε να δούμε εάν ο επίτροπος εγκρίνει αυτή την δαπάνη.
Ελλαδααααάρα!!!!


Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου 2012

Διαβάστε όλα τα ονόματα των επιτυχόντων στις Πανελλήνιες εξετάσεις από τα σχολεία της Ηγουμενίτσας1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΕπώνυμοΌνομαΣχολή Επιτυχίας
ΑΛΕΞΙΟΥΔΗΜΗΤΡΙΟΣ219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ.
ΑΝΥΦΑΝΤΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜ.
ΑΝΥΦΑΝΤΗΛΑΜΠΡΙΝΗ103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΡΑΠΗΣΒΙΚΤΩΡ524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ.
ΒΕΝΟΥΕΥΓΕΝΙΑ730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΟΦΙΑ295 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥΠΑΡΑΣΚΕΥΗ233 ΑPΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
ΓΚΟΓΚΑΣΧΡΥΣΑΝΘΟΣ870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% ΗΜ.
ΓΚΟΤΖΙΑΣΙΩΑΝΝΗΣ861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΗΜ.
ΓΡΑΒΑΝΗΑΘΗΝΑ403 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΔΑΛΛΑΣΔΟΝΑΤΟΣ366 ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ.
ΔΗΜΑΡΑΦΑΗΛΙΑ ΜΑΡΙΑ575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ.
ΔΗΜΑΚΟΥΛΙΛΙΑΝ310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΗΜ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ148 ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕPΩΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ.
ΕΞΑΡΧΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ.
ΖΑΓΚΑΔΗΜΗΤΡΑ117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
ΖΙΑΓΚΑΜΑΡΙΑ692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ.
ΖΟΡΚΑΔΗΕΛΕΝΗ269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΖΩΗΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΖΩΗ587 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ.
ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣΜΙΝΩΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟ147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΚΑΤΣΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.
ΚΑΤΣΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ.
ΚΕΣΚΟΣΒΑΣΙΛΗΣ234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ.
ΚΟΚΚΙΝΟΣΑΓΓΕΛΟΣ203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΚΟΥΦΑΛΑΟΛΓΑ257 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΧΡΗΣΤΟΣ301 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΚΩΝΣΤΑΣΙΩΑΝΝΗΣ145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ.
ΚΩΤΣΑΓΓΕΛΗΕΛΕΝΗ280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΛΑΓΟΣΘΩΜΑΣ217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΗΜ.
ΛΟΥΚΑΑΝΝΑ203 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΜΑΡΕΤΗΕΛΕΝΗ127 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ.
ΜΑΡΚΟΥΧΡΙΣΤΙΑΝΑ156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΜΑΡΤΙΝΗΕΙΡΗΝΗ407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ.
ΜΑΣΤΟΡΑΣΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ335 ΕΦΑPΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗPΟΦΟPΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)ΗΜ.
ΜΕΛΛΟΣΣΤΕΦΑΝΟΣ205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
ΜΙΧΑΛΑΓΕΩΡΓΙΑ223 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ(ΞΑΝΘΗ) ΗΜ.
ΜΙΧΑΛΛΑΡΗΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ580 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ.
ΜΟΣΧΟΥΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
ΜΠΑΚΑΛΗΣΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ130 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΜΠΑΛΛΑΣΣΩΤΗΡΙΟΣ320 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙPΗΣΕΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ) ΗΜ.
ΜΠΑΛΛΟΥΣΟΦΙΑ273 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΜΠΑΡΜΠΑΑΜΑΛΙΑ265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΜΠΕΖΑΣΖΗΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ.
ΜΠΕΖΑΣΧΡΗΣΤΟΣ351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ.
ΜΠΕΜΠΗΣΣΩΚΡΑΤΗΣ217 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΗΜ.
ΜΠΙΚΑΝΑΤΑΛΙΑ140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΜΠΙΡΗΣΜΙΧΑΗΛ ΣΤΕΦΑΝΟ352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
ΜΠΟΥΡΚΕΡΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑ200 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ.
ΝΙΚΑΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩ726 ΕΜΠΟΡ.& ΠΟΙΟΤ. ΕΛΕΓ. ΑΓΡ. ΠΡΟΙΟΝ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ.(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥΣΤΕΦΑΝΙΑ112 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΝΙΚΟΜΑΝΗΣΗΛΙΑΣ309 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ.
ΝΟΤΙΔΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΗΜ.
ΠΑΝΤΑΖΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ145 ΙΣΤΟPΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΠΑΠΙΓΓΙΩΤΗΓΕΩΡΓΙΑ297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΠΑΠΠΑΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ297 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΠΑΠΠΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ156 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΠΑΠΠΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ.
ΠΑΡΟΥΣΗΗΛΙΑΝΑ613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΗΜ.
ΠΕΤΡΑΣΛΑΕΡΤΗΣ516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΠΙΤΟΥΛΗΑΜΑΝΤΑ252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΗΜ.
ΡΟΥΚΟΥΜΑΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ.
ΣΑΚΚΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ259 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΣΒΕΤΣΣΤΕΦΑΝΟΣ280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΣΙΩΖΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΣΟΥΡΛΑΕΥΔΟΚΙΑ341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ.
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣΟΦΙΑ271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΗΜ.
ΣΤΑΥΡΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥΣΤΑΥΡΟΣ300 ΙΑΤPΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ.
ΤΕΠΕΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΙΑ106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ.
ΤΖΑΝΕΤΗΣΓΕΩΡΓΙΟΣ219 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΤΖΑΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΗΜ.
ΤΖΗΚΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑ122 ΦΙΛ/ΦΙΑΣ ΠΑΙΔ/ΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΤΖΙΜΑΟΛΓΑ342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ.
ΤΣΑΚΙΡΗΑΝΝΑ103 ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.
ΤΣΙΑΒΟΥΙΩΑΝΝΑ208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ.
ΤΣΙΑΚΟΣΣΤΥΛΙΑΝΟΣ407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ.
ΤΣΙΡΩΝΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ114 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΤΣΩΛΑΑΡΙΣΤΕΑ315 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ.
ΦΟΥΣΕΚΗΜΑΡΙΝΑ628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ.
ΧΑΝΤΖΑΡΑΣΔΗΜΗΤΡΗΣ271 ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΗΜ.
ΧΑΡΙΣΗΗΛΙΑΝΝΑ654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.
ΧΑΡΙΣΗΧΡΥΣΑΝΘΗ317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ.
ΧΡΗΣΤΟΥΧΑΡΙΚΛΕΙΑ321 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ.ΗΜ.

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (10%)
ΕπώνυμοΌνομαΣχολή Επιτυχίας
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣΟΦΙΑ272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤ2011 ΗΜ.
ΒΕΡΜΠΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ287 ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
ΓΟΥΣΗΣΝΙΚΟΛΑΟΣ359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΠΟΛ2010-11 ΗΜ.
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣΜΙΧΑΗΛ218 ΣΤΑΤΙΣΤ.& ΑΝΑΛΟΓΙΣΤ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΜΑΘ/ΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛ2010-11 ΗΜ.
ΖΩΗΒΑΣΙΛΙΚΗ578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ.
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ362 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΠΟΛ2010-11ΗΜ.
ΣΙΜΙΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ131 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ.


2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΕπώνυμοΌνομαΣχολή Επιτυχίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥΑΜΑΛΙΑ142 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ)ΗΜ.
ΑΝΤΩΝΙΟΥΝΕΦΕΛΗ ΖΩΗ201 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΗΜ.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΕΡΙΦΥΛΗ119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΒΑΓΓΕΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ117 ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΜΙΧΑΗΛ533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ.
ΒΕΝΕΤΗΔΗΜΗΤΡΑ341 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ.
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)ΗΜ.
ΓΑΛΑΝΟΥΛΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Α602 ΕΦ.ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.&ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝ.) ΗΜ.
ΓΕΩΡΓΙΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘ719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΓΚΟΝΤΟΒΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΙ578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ.
ΓΟΥΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗ140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑ106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.
ΔΗΜΟΥΕΥΑΓΓΕΛΟΣ251 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.
ΖΗΓΟΥΕΥΤΥΧΙΑ252 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) ΗΜ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΑ234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ.
ΘΕΟΔΩΡΟΥΧΡΗΣΤΟΣ265 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΚΑΛΑΒΡΙΖΙΩΤΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ407 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ.
ΚΑΛΚΑΝΗΜΑΡΙΑ866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ/ΚΩΝ ΝΟΜ. ΣΥΜ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α ΗΜ.
ΚΑΛΛΕΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΣΠΥΡΙΔΩΝ461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ.
ΚΑΡΒΟΥΝΗΘΕΟΔΩΡΑ119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΚΙΟΣΗΟΛΓΑ455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ255 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΚΟΥΦΑΛΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ)ΗΜ.
ΚΡΑΜΠΟΥΚΟΥΚΗΣΣΤΕΦΑΝΟΣ473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.
ΚΥΛΛΑΧΡΙΣΤΙΝΑ119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΚΩΣΤΑΡΑΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΜΜΑΝ129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΗΜ.
ΚΩΣΤΑΡΑΣΧΡΗΣΤΟΣ473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ.
ΛΙΑΓΚΟΣΗΛΙΑΣ402 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ(ΣΕΡΡΕΣ) ΗΜ.
ΛΩΛΗΛΑΜΠΡΙΝΗ345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ344 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ & ΕΠΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΑΙΓΑΙΟΥ(ΣΑΜΟΣ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.
ΜΠΑΡΜΠΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥΚΥΡΙΑΚΗ169 ΘΕΑΤPΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
ΜΠΕΣΗΣΙΩΑΝΝΗΣ473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
ΜΠΟΥΡΗΑΡΕΤΗ140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΝΑΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΝΤΑΛΛΑΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΝΤΑΣΙΟΥΔΑΝΑΗ657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΝΤΕΤΣΙΚΑΣΣΤΑΜΑΤΙΟΣ350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ.
ΝΤΟΚΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗ172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΠΑΝΟΥΣΗΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΕΥΑΓΓΕΛΙΑ639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΚΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣ653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ.
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥΣΟΦΙΑ455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ.
ΠΑΠΑΝΙΚΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑ589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΜΑΡΓΑΡΙΤΑ337 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧPΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ.
ΠΑΠΠΑΧΑΡΙΚΛΕΙΑ311 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΠΑΣΧΑΛΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜ.
ΠΕΤΡΟΝΕΒΕΡΟΝΙΚΑ139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΠΟΛΙΩΝΗΔΗΜΗΤΡΑ449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
ΡΕΒΗΣΙΩΑΝΝΗΣ157 ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.
ΡΩΣΣΗΣΟΡΕΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑ359 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΤΡΙΠΟΛΗ) ΗΜ.
ΣΑΚΟΣΣΑΚΟΣ205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.
ΣΑΡΡΑΣΠΑΥΛΟΣ113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΣΑΣΣΗΣΟΦΙΑ345 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΣΙΟΝΤΟΡΟΥΜΑΡΙΑΝΝΑ129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ.ΗΜ.
ΣΜΥΡΝΟΓΛΟΥΑΡΓΥΡΟΥΛΑ317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ.
ΣΟΡΟΒΑΚΟΥΛΑΜΠΡΙΝΗ531 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΣΤΑΘΗΣΣΤΑΥΡΟΣ653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ.
ΤΑΓΓΑΕΥΓΕΝΙΑ111 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΤΑΤΣΑΚΗΛΑΜΠΡΙΝΗ134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΤΖΑΒΕΛΛΑΣΤΑΥΡΟΥΛΑ317 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ.
ΤΖΑΝΗΣΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ870 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΗΜ.
ΤΖΟΒΑΡΑΕΥΘΑΛΙΑ139 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΤΖΩΡΤΖΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.
ΤΖΩΡΤΖΗΣΘΩΜΑΣ104 ΙΣΤΟΡ. ΑΡΧ.& ΔΙΑΧ. ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΗΜ.
ΤΟΥΣΗΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣ735 ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ.(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΘΩΜΑΣ404 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΘΡΑΚΗΣ(ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΣΤΕΦΑΝΟΣ449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
ΤΣΑΓΚΑΠΑΝΑΓΙΩΤΑ595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
ΤΣΑΝΗΜΑΡΙΝΑ329 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ.
ΤΣΑΠΕΕΙΡΗΝΗ280 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΗΜ.
ΤΣΑΤΣΗΕΥΓΕΝΙΑ133 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ.
ΤΣΑΤΣΗΦΩΤΕΙΝΗ205 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
ΤΣΟΥΚΑΛΗΕΥΓΕΝΙΑ350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ.
ΧΑΡΙΣΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ530 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΗΜ.
ΧΡΗΣΤΟΥΒΑΣΙΛΙΚΗ136 ΕΠΙΣΤ. ΤΗΣ ΕΚΠ. & ΤΗΣ ΑΓΩΓ. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ.
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΣΟΦΙΑ692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΠΟΛΥΤΕΚΝ. ΗΜ.

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (10%)
ΕπώνυμοΌνομαΣχολή Επιτυχίας
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ114 ΙΣΤΟPΙΑΣ & ΑPΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ.
ΠΑΠΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ119 ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΕΚ2011 ΗΜ.
ΤΖΟΒΑΡΑΣΦΩΤΙΟΣ269 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤ2011 ΗΜ.
ΤΖΩΡΤΖΗΣΘΩΜΑΣ559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ.


1ο ΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕπώνυμοΌνομαΣχολή Επιτυχίας
ΒΑΓΓΕΛΗΗΛΕΚΤΡΑ ΣΤΕΦΑ616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.
ΔΕΛΛΑΣΓΕΩΡΓΙΟΣ723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΙΝ.ΚΡΙΤ. ΗΜ.
ΖΩΗΕΥΑΓΓΕΛΙΑ745 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ(ΑΜΦΙΣΣΑ) ΗΜ.
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣΣΠΥΡΙΔΩΝ471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΗΜ.
ΚΟΥΡΟΥΤΗΧΡΙΣΤΙΝΑ732 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ(ΠΡΕΒΕΖΑ)ΗΜ.
ΜΕΜΜΟΥΝΑΤΑΛΙΑ457 ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΗΜ.
ΝΤΑΝΗΓΕΩΡΓΙΑ558 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΟΖΑΝΗ)ΗΜ.
ΝΤΟΚΟΥΠΩΛΙΝΑΠΟΛΥΞ591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ.
ΝΤΟΚΟΥΣΟΦΙΑ444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΗΜ.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥΝΙΚΟΛΑΟΣ578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ.
ΣΑΙΝΤΗΒΑΡΒΑΡΑ613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΗΜ.
ΣΟΥΚΑΣΣΠΥΡΙΔΩΝ473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ.
ΤΑΣΙΟΥΑΝΔΡΙΑΝΗ654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ.
ΤΖΩΡΤΖΗΣΑΓΓΕΛΟΣ818 Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΜ.
ΤΣΙΜΟΥΡΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ603 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ.