Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Τι αλλάζει στις αμοιβές αντιδημάρχων – δημοτικών συμβούλων


Όπως έγραψε η aftodioikisi.gr δόθηκε στους αιρετούς το ΠΟΛΥΝOMOΣΧΕΔΙΟ του υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει θέματα Αυτοδιοίκησης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Άρθρο 59, με το οποίο ορίζονται, η αντιμισθία των Αντιδημάρχων, καθώς και οι αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων.
Ειδικότερα:

ΕΡΩΤΗΣΗ Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ


Για τις ενέργειες που είναι αναγκαίο να προωθήσουν τα συναρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα φετινά προβλήματα στον καθαρισμό των δημόσιων σχολικών ζητά να πληροφορηθεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που κατέθεσε προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

Προς τους: 
κ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
κ. Υπουργό Οικονομικών 

ΘΕΜΑ: «Έγκαιρη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τον καθαρισμό σχολικών κτιρίων το διδακτικό έτος 2016-2017» 

Οι καθαριστές/καθαρίστριες που ανέλαβαν με σύμβαση μίσθωσης έργου την καθαριότητα στα δημόσια σχολεία το σχολικό έτος 2015 – 2016 εκτέλεσαν το έργο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 145586/17-9-2015/Κ1 (ΦΕΚ 2037/17-9-2015 Β'). Οι καθυστερημένες διαδικασίες με ευθύνη της κυβέρνησης προκάλεσαν μέγιστα προβλήματα στην ομαλή καθαριότητα των σχολείων. Τόσο ο μέγιστος αριθμός ανθρωποωρών όσο και η εγκριθείσα πίστωση για την κάλυψη της δαπάνης καθαριότητας σχολικών κτιρίων ήταν μειωμένη κατά 10% και πλέον σε σχέση με τα προηγούμενα σχολικά έτη. Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ενδιάμεσος φορέας για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών που συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης έργου και καταβάλλουν τις προβλεπόμενες αμοιβές , είχε ζητήσει την αυστηρή τήρηση του άρθρου 11, παρ. 2 της ΚΥΑ 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/17-02-2008 Β') με την οποία το ύψος της αμοιβής των σχολικών καθαριστριών καθορίζεται ανά αίθουσα διδασκαλίας. Δεδομένου επίσης ότι το διδακτικό έτος στην εν λόγω απόφαση ορίζεται δεσμευτικά και ρητά ως 10μηνης διάρκειας, η μείωση της χρηματοδότησης αντιστοιχεί σε μη καταβολή αμοιβής ενός μήνα για κάθε σχολική καθαρίστρια που εκτέλεσε 10μηνη σύμβαση μίσθωσης έργου. 

Παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις του ζητήματος και τις ερωτήσεις που κατατεθήκαν στη Βουλή, δε διασφαλίστηκαν πρόσθετες πιστώσεις για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος σύμφωνα με τον ν.3577/2007 βαρύνεται με το κόστος των συμβάσεων μίσθωσης έργου των σχολικών καθαριστριών. Επίσης δεν υπήρξε μέριμνα, ούτε επιτράπηκε με έκδοση σχετικής απόφασης,, ως εναλλακτική λύση, η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού από τις επιπρόσθετες επιχορηγήσεις των Δήμων προς τις σχολικές Επιτροπές σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4257/2014, παρά τη σχετική προτροπή του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Αντιθέτως, η καταβολή των οφειλόμενων αμοιβών πραγματοποιήθηκε με καθυστερήσεις ενώ ταυτόχρονα κατά το ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προέκυψαν πρόσθετες ανάγκες καθαρισμού σχολείων λόγω συνταξιοδότησης καθαριστριών ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Επισημαίνεται ότι οι Σχολικές Επιτροπές παραμένουν σε αδυναμία ως προς την επάρκεια χρημάτων για να καταβάλουν το σύνολο των οφειλομένων αμοιβών και όσες έχουν την ταμειακή δυνατότητα να το πράξουν έχουν νόμιμη απαίτηση εις βάρος του Υπουργείου Παιδείας.


Η αποφυγή της επανάληψης ανάλογων προβλημάτων τη σχολική χρονιά 2016 -2017 προϋποθέτει κατ' αρχάς την έγκαιρη ψήφιση σχετικής τροπολογίας, για την παράταση ισχύος του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, η οποία όμως από μόνη της δεν αρκεί. Είναι απολύτως απαραίτητη η έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων Κ.Υ.Α για τον ορισμό του αρμόδιου Φορέα χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών και η διασφάλιση επαρκών πιστώσεων για την κάλυψη της αναμενόμενης δαπάνης καθαρισμού των σχολείων, όπως επίσης και την απόδοση της ελλειμματικής χρηματοδότησης προηγουμένου έτους. 

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

- Εάν προτίθενται να φέρουν άμεσα προς ψήφιση την σχετική τροπολογία, να εκδώσουν άμεσα τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες θα ορίζεται το πλαίσιο διαχείρισης και το ύψος των χρηματοδοτήσεων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια το 2015−2016, με τρόπο που να είναι σύμφωνος με την 10μηνη διάρκεια του διδακτικού έτους, τις πραγματικές ανάγκες καθαριότητας και εξασφάλισης συνθηκών υγιεινής στα σχολεία, καθώς και την αντίστοιχη διάρκεια – ύψος αμοιβών, των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΒΟΤΩΝ


Την Τετάρτη 22/06/2016 και ώρα 20:00 ο "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ" συγκροτήθηκε σε σώμα το οποίο αναλύεται ως εξής: 

1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιτούλης Σέργιος 
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαφειάδης Αναστάσιος 
3. ΤΑΜΙΑΣ: Κατσιγιάννη Κ. Αγγελική 
4. ΜΕΛΟΣ: Κατσαγάνη Βασιλική 
5. ΜΕΛΟΣ: Τζοβάρας Κωνσταντίνος 
6. ΜΕΛΟΣ: Κωνσταντουλέας Νικόλαος 
7. ΜΕΛΟΣ: Καράμπελας Αθανάσιος 
8. ΜΕΛΟΣ: Πολυκάρπου Ελευθέριος 
9. ΜΕΛΟΣ: Λιόντος Λάμπρος 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί η έναρξη των εγγραφών Νέων Μελών. 
Ευχόμαστε σε όλους ένα καλό και δημιουργικό καλοκαίρι 

Με εκτίμηση 
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Να βάλουν τάξη στις παραλίες, ζητάει από τους Δήμους, την Αστυνομία και την Κτηματική, ο Συμπαραστάτης του Πολίτη της Περιφέρειας Ηπείρου


Σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους, όλες οι παραλίες και οι αιγιαλοί της χώρας είναι κοινόχρηστα πράγματα και ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, κατά χρήση δε σε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν το δικαίωμα της ακώλυτης πρόσβασης προς αυτές και της ανεμπόδιστης χρήσης τους. 

Κάθε χρόνο, το Υπουργείο Οικονομικών, παραχωρεί υπό όρους το δικαίωμα της απλής χρήσης αυτών στους δήμους, οι οποίοι με τη σειρά τους τις μισθώνουν έναντι τιμήματος, σε ιδιώτες. 

Ιδιωτικές παραλίες δεν υπάρχουν και κάθε περίφραξή τους απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται επίσης και η μίσθωση όλης της παραλίας για ξαπλώστρες και ομπρέλες που εκμεταλλεύονται μισθωτές. 

Συγκεκριμένα η μέγιστη παραχωρούμενη έκταση από τους Δήμους, δεν πρέπει να ξεπερνά το 50% της επιφάνειας, θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 5 μέτρα από τη θάλασσα, ανάμεσά τους δε πρέπει να διατηρούν ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον 100 μέτρων. 

Οι Δήμοι και οι Αστυνομικές Διευθύνσεις που απευθύνεται το παρόν έγγραφο, καθώς και οι κατά τόπους κτηματικές υπηρεσίες του Δημοσίου, είναι υπεύθυνοι για την σωστή εφαρμογή του νόμου και την προστασία του δημόσιου αυτού αγαθού.- 


Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη 
και της Επιχείρησης 
Περιφέρειας Ηπείρου

Χαρακτηρισμός θαλάσσιων νερών κολύμβησης ακτών Θεσπρωτίας για το έτος 2016


Εκδόθηκε η αριθμ. Γ9/912-22/6/2016 (AΔΑ: 62Κ37Λ9-ΡΨΦ) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Θεσπρωτίας με την οποία, κατόπιν δειγματοληπτικών ελέγχων των καθορισμένων σημείων ακτών Κολύμβησης που έγιναν στην διάρκεια της θερινής περιόδου 2015 και αρχές θερινής περιόδου 2016, χαρακτηρίζονται : 

1. Τα θαλασσινά νερά των ακτών κολύμβησης Π.Ε Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα της Δ.Κ Ηγουμενίτσας - Τ.Κ Πλαταριάς - Δ.Κ Πέρδικας – Τ.Κ Συβότων – Τ.Κ Σαγιάδας , κατάλληλα για κολύμβηση 

2. Τα θαλασσινά νερά 

  • Των λιμένων και μόνιμων αγκυροβολίων
  • Των εκβολών του ποταμού Καλαμά 100 μ. εκατέρωθεν
  • Της θαλάσσιας περιοχής ,βραχώδη ακτή Ν.Α Ακρωτηρίου «Γωνιά» προς τον κόλποΠλαταριάς και 200 μ εκατέρωθεν 
Ακατάλληλα για κολύμβηση.

Σε ποιους δημοτικούς υπαλλήλους θα καταβάλλεται επίδομα μέχρι και 150€


Μεγάλες αλλαγές για 80.000 δημοτικούς υπαλλήλους αλλά και για τους ΟΤΑ προβλέπονται στο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση που παραδόθηκε από το Υπ. Εσωτερικών στους αιρετούς, προκειμένου εν συνεχεία να υπάρξει διαβούλευση πριν κατατεθεί στη Βουλή.

Στο σχέδιο νόμου επανέρχονται κάποιες από τις αποδοχές που είτε είχαν παγώσει είτε είχαν καταργηθεί. 

Μεταξύ άλλων θα καταβληθεί επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και μέσα ατομικής προστασίας σε χρήμα σε τρεις κατηγορίες εργαζομένων στους ΟΤΑ.

Στην πρώτη κατηγορία που θα δικαιούται πλέον επίδομα 150 ευρώ τον μήνα ανήκουν, σύμφωνα με το Έθνος:

- εργαζόμενοι στην καθαριότητα
- εργαζόμενοι σε συνεργεία απολύμανσης
- απολυμαντές
- εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού
- νοσηλευτές και νοσοκόμοι.

Στη δεύτερη κατηγορία με επίδομα 70 ευρώ τον μήνα υπάγονται:

- ηλεκτροσυγκολλητές
- εργάτες ψεκασμού
- μηχανοτεχνίτες
- ηλεκτροτεχνίτες
- βαφείς 
- φανοποιοί.

Δήμος Ηγουμενίτσας: Πρόσληψη με επιλογή τριών ατόμων με σύμβαση τρίμηνης χρονικής διάρκειας


Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999
  2. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143Α’)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 41του Ν.4325/15: «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α’ , με τις οποίες αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και εισάγεται εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.
  5. Την  170/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίαςτου Δήμου .
  6.  Την υπ’ αριθμ  86049/16-06-2016 έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.
                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη με επιλογή τριών (3) ατόμων με σύμβαση τρίμηνης χρονικής διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της πυροπροστασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
α/αΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων3Δεν απαιτούνταιΤρεις (3)  μήνες
1.  Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος,  να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που θα καλύψουν.
2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία,
δικαστική συμπαράσταση ) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.
3.  Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου  στο Γραφείο Προσωπικού  από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας και για δέκα ημέρες ,    έως και 07-07-2016 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ,
ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ, αριθμ. Μητρώου ΙΚΑ.
2.  φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3.Υπεύθυνη δήλωση:
– ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
– ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και ότι το κρίσιμο 12μηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε  Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14  παρ. 1 του Ν. 2190/94 και  αν ναι , σε ποιο φορέα και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στο φορέα αυτόν.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
1. Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο ή τριών μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
2.Με την παρ.2 του άρθρου 41  του ο Ν.4325/15: «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α’ , αντικαθίσταται η παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.3584/07 και εισάγεται εξαίρεση ως προς τη διάρκεια της σύμβασης ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών .
3. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με νέα δίμηνη ή τρίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.
3. Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης:
Δεν υπάρχει κώλυμα 8μηνης απασχόλησης, όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.. 3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού κα.)
4. Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004:
Το κώλυμα του άρθρου 6 παρ. 1 του Π.Δ.164/2004 δεν ισχύει στην περίπτωση ΟΤΑ α΄ βαθμού (Δήμος), ο οποίος σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») συστάθηκε από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων δήμων ή κοινοτήτων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ανωτέρω κώλυμα θα εφαρμόζεται στην περίπτωση συμπλήρωσης απασχόλησης 24 μηνών (μετά την 1.1.2011) στο νέο δήμο έως σήμερα.
Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004
5. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της τρίμηνης  σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

Το αδιαχώρητο σε Σύβοτα και Πάργα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος!


Το αδιαχώρητο δημιουργήθηκε σε Σύβοτα και Πάργα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος! Επισκέπτες όχι μόνο από την Ήπειρο, αλλά και από την Μακεδονία και από διάφορα μέρη της Ελλάδας κατέκλεισαν την περιοχή. Άλλοι για μια ημέρα και άλλοι για περισσότερες. 

Η πληρότητα ξενοδοχειακών και ενοικιαζόμενων δωματίων μεγάλη. Εξελίσσονται τα δύο αυτά μέρη σε κεντρικές αφετηρίες του παραθαλάσσιου τουριστικού προϊόντος στην Ήπειρο. Κάποιοι χαρακτηρίζουν τα Σύβοτα ως την «Καραϊβική της Ελλάδος». Αν και στο μεγαλύτερο τμήμα της η Θεσπρωτία είναι ορεινή, στα 60 χλμ. της δαντελωτής ακτογραμμής της, που εκτείνεται από τη Σαγιάδα στο βορρά μέχρι την Πάργα στο νότο, «φιλοξενεί» μερικές από τις πλέον εξωτικές και εντυπωσιακότερες παραλίες της Ελλάδας. 

Τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου πελάγους, που βρέχουν κατά μήκος ολόκληρη τη δυτική πλευρά της, δημιουργούν ατελείωτες αμμουδερές παραλίες, γραφικούς μικρούς όρμους και λιμανάκια.


ΚΑΤΟΨΗ

Τα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ στη Θεσπρωτία


Στις κάλπες προσήλθαν σήμερα Κυριακή τα μέλη του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των οργάνων των νομαρχιακών και των δημοτικών οργανώσεων.

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τους ψήφους όσων εκλέγονται στην νομαρχιακή επιτροπή Θεσπρωτίας

 Γεωργίου Γιάννης 56
Γιαννακού Αρχοντούλα 9
Γκόγκος Αλέξανδρος 37
Δεβλέτογλου Μαριάννα 2
Καραγιάννης Γιάννης 70
Κάτσινος Μιχάλης 7
Μητσιώνης Ερρίκος 67

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Γεωργίου Γιάννης 53
Γιαννακού Αρχοντούλα 6
Γκόγκος Αλέξανδρος 0
Δεβλέτογλου Μαριάννα 1
Καραγιάννης Γιάννης 9
Κάτσινος Μιχάλης 4
Μητσιώνης Ερρίκος 48

ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Μαρκιανίδης Σπύρος 42
Τάσιος Παναγιώτης 27
Τσέπη Δέσποινα 52

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
Γεωργίου Γιάννης 2
Γιαννακού Αρχοντούλα 2
Γκόγκος Αλέξανδρος 1 
Δεβλέτογλου Μαριάννα 1
Καραγιάννης Γιάννης 59
Κάτσινος Μιχάλης 1
Μητσιώνης Ερρίκος 9

ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ
Ευαγγέλου   Παναγιώτης 30
Μάρκου Παρασκευή 13
Μπέλλος Εκτορας 32

ΦΙΛΙΑΤΕΣ
Γεωργίου Γιάννης 1
Γιαννακού Αρχοντούλα 1
Γκόγκος Αλέξανδρος 36
Δεβλέτογλου Μαριάννα 0
Καραγιάννης Γιάννης 2
Κάτσινος Μιχάλης 2
Μητσιώνης Ερρίκος 10

ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Παπασταύρου Χρ. 26
Καραλής Μιχ.11
Τσέκας Νικ. 9
Γκόγκου Αγγελική 6

Ο Πρόεδρος και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. θα αναδειχθούν με εσωτερική διαδικασία μεταξύ των επτά υποψηφίων εντός της εβδομάδας.

Βίντεο από τη χθεσινή φωτιά στα Σύβοτα


Σε αποθήκη και όχι σε οικία, όπως ήταν οι πρώτες πληροφορίες. εκδηλώθηκε εχτές το βράδυ λίγο μετά τα μεσάνυχτα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας.

Στο σημείο έφτασαν 2 οχήματα της Πυροσβεστικής χωρίς όμως να καταφέρουν να σώσουν την αποθήκη η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ προανάκριση διενεργεί το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

Δείτε βίντεο από την πυρκαγιά:

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2016

Οι ξένοι αγοράζουν μαζικά μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας και στη Θεσπρωτία


Πάνω από 600 εκατ. ευρώ έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, και συγκεκριμένα από το 2013 έως το 2015, για την απόκτηση εξοχικών κατοικιών από ξένους, παρά την περυσινή πτώση λόγω του κλίματος πολιτικής και οικονομικής ανασφάλειας που διαμορφώθηκε. 
 
Ειδικότερα, το 2015 επενδύθηκαν 186 εκατ. ευρώ, έναντι 250 εκατ. ευρώ το 2014 και 168 εκατ. ευρώ το 2013. Ενα σημαντικό μέρος των εν λόγω κεφαλαίων έχει κατευθυνθεί προς την ενδοχώρα και συγκεκριμένα σε δημοφιλείς προορισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση σε μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς. 
 
«Λάτρεις» των συγκεκριμένων ακινήτων, αλλά και γενικότερα της ηπειρωτικής Ελλάδας, είναι κατά κανόνα οι Βορειοευρωπαίοι, με τους Γερμανούς να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος, όντας η πλέον δυναμική ομάδα αγοραστών. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία της διεθνούς εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων Algean Property, υπολογίζεται ότι σήμερα περίπου 100.000 ξένοι διαθέτουν εξοχική κατοικία στην Ελλάδα. 
 
Από αυτούς το 60% προέρχεται από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, ενώ ένα επιπλέον 10% ελέγχεται από αγοραστές από τη Ρωσία και άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, που έχουν ενισχύσει σημαντικά την παρουσία τους στην ελληνική αγορά κατοικίας, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. 


Ο Μυστράς 

Η Πελοπόννησος αποτελεί βασικό προορισμό των ξένων που επιθυμούν ένα σπίτι σε κάποιο από τα δημοφιλή θέρετρα του «Μυστρά». Η Μάνη αποτελεί κατεξοχήν επιλογή των Γερμανών και δευτερευόντως των Γάλλων και των Βέλγων αγοραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες μεσιτών, οι εν λόγω προτιμούν πετρόκτιστα ακίνητα σε παραδοσιακούς οικισμούς, ακόμα και σε κακή κατάσταση, καθώς τα αναπαλαιώνουν. Μάλιστα δεν λείπουν και οι συνταξιούχοι αγοραστές που αποκτούν μόνιμη κατοικία σε οικισμούς, όπως η Αρεόπολη, ο Γερολιμένας, το Οίτυλο, η Καρδαμύλη και η Στούπα. 

Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στη Μονεμβασιά, όπου Αγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, αλλά και Ρώσοι, εμφανίζονται ως βασικοί ενδιαφερόμενοι για κάποιο ακίνητο. Ωστόσο τα διαθέσιμα προς πώληση ακίνητα εντός του Κάστρου της Μονεμβασιάς, που είναι και το δημοφιλέστερο σημείο της περιοχής, είναι ελάχιστα, με αποτέλεσμα να στρέφονται σε εναλλακτικούς προορισμούς στη γύρω περιοχή, αρχής γενομένης από τη Γέφυρα, τον οικισμό ακριβώς απέναντι από το Κάστρο. Συνεχίζοντας, δημοφιλείς οικισμοί για αγορές από ξένους είναι η Ελαφόνησος, ο Ξιφίας, η Πλύτρα, η Ελιά και ο Αρχάγγελος. 

Στη Μεσσηνία, Μεθώνη, Κορώνη, Φοινικούντα και Πύλος αποτελούν επίσης δημοφιλείς προορισμούς για τους ξένους αγοραστές, με το ενδιαφέρον να προέρχεται από Αυστριακούς, Γερμανούς και Γάλλους, όπως επίσης και από ορισμένους Ρώσους. Στην Αργολίδα, η Ερμιόνη και το Πόρτο Χέλι αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς για Γάλλους, Αγγλους και Γερμανούς αγοραστές. Οι περιοχές αυτές δεν διαθέτουν εναλλακτικούς οικισμούς, καθώς ανθεί η εκτός σχεδίου δόμηση. Πάντως, τοπικά γραφεία εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια είναι πιθανή η αύξηση του ενδιαφέροντος από αγοραστές από τη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία, καθώς η λειτουργία νέων πολυτελών ξενοδοχείων στην περιοχή έχει προσελκύσει επισκέπτες από τις περιοχές αυτές, που είναι πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την απόκτηση πολυτελών κατοικιών. 
 
Θεσπρωτία 

Στη Θεσπρωτία, η Πάργα και τα Σύβοτα έχουν επίσης ενταχθεί στον «χάρτη» των προορισμών των ξένων αγοραστών. 
Η κοντινή απόσταση με την Ιταλία σημαίνει ότι οι Ιταλοί είναι οι βασικοί αγοραστές κατοικιών, τόσο στα Σύβοτα και την Πάργα, όσο και σε κοντινούς οικισμούς, όπως η ορεινότερη Πέρδικα, η Παραμυθιά και η παραθαλάσσια Πλαταριά. Πλην των Ιταλών, Γερμανοί, Αγγλοι και ορισμένοι Σκανδιναβοί συνθέτουν το μείγμα των αγοραστών. 

Στην Κεντρική Ελλάδα, η Καλαμπάκα (Μετέωρα) και το Πήλιο αποτελούν τις δύο δημοφιλέστερες επιλογές, ενώ ακολουθεί πιο βόρεια η περιοχή του Πλαταμώνα. Στην Καλαμπάκα, το ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από Γερμανούς και Γάλλους, ενώ στο Πήλιο, το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον προέρχεται από Γερμανούς και Αυστριακούς. Στον Πλαταμώνα κυριαρχούν οι Βαλκάνιοι αγοραστές. 

Διαμαρτυρήθηκαν και αποδοκίμασαν τον υφυπουργό εργασίας Τάσο Πετρόπουλο στην Παραμυθιά (ΒΙΝΤΕΟ)


Τις αποδοκιμασίες από μια οικογένεια, δέχτηκε ο υφυπουργός εργασίας Τάσος Πετρόπουλος κατά την έξοδο του από το θέατρο Καρκαμίσι στην Παραμυθιά όπου και πραγματοποίησε ομιλία το πρωί του Σαββάτου.

Αιτία της διαμαρτυρίας συμφωνά με τους ίδιους, είναι η μη χορήγηση σύνταξης στον 71χρονο πατέρα της οικογένειας, με 95% αναπηρίας (τύφλωση) και με 32 ετη ασφάλιση.


Δείτε το βίντεο από το Paramythia-online.gr

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2016

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας στο radio1d.gr και την εκπομπή "Οι Απέναντι" (ΒΙΝΤΕΟ)


Ο βουλευτής Θεσπρωτίας Βασίλης Γιόγιακας (ΝΔ) στο radio1d.gr (24-06-2016) και την εκπομπή "Οι Απέναντι" με τους Ανδρέα Σταματόπουλο και Σάκη Αποστολάκη.

Β. ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ: ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ 1998


Να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα οικογενειακά κριτήρια ώστε οι επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 1998 να τοποθετούνται στο νομό της μόνιμης κατοικίας τους ή στο νομό που υπηρετεί ο/η σύζυγος, εφ' όσον είναι δημόσιος υπάλληλος, ζητεί ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτηση που απευθύνει στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:   

Προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΘΕΜΑ: «Πρόβλεψη οικογενειακών κριτηρίων για την τοποθέτηση επιτυχόντων διαγωνισμού ΑΣΕΠ 1998»

Με την υπ’ αριθ. 1ΕΓ/2016 Προκήρυξη του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 3/10-5-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) καλούνται οι επιτυχόντες του Γραπτού Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. έτους 1998 να υποβάλουν  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την πλήρωση 2.135 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/27-2-2016).

Σύμφωνα με την Προκήρυξη κάθε υποψήφιος, κατατάσσεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας ανά κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) με μόνο κριτήριο τη συνολική βαθμολογία με την οποία είχε καταταγεί στους πίνακες της υπ’ αριθ. 8/1997 Προκήρυξης με την προϋπόθεση ότι η βαθμολογία που έλαβε στο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έτους 1998 ήταν ίση ή ανώτερη της καθορισμένης βάσης κατά κατηγορία και κλάδο.

Τόσο στο κυρίως κείμενο όσο και στο Παράρτημα Α’ της υπ’ αριθ. 1ΕΓ/2016 Προκήρυξης (Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση) δε ζητείται κάποιο στοιχείο σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (έγγαμος ή όχι, αριθμός παιδιών, ανήλικα τέκνα, τόπος υπηρεσίας συζύγου εφ’ όσον εργάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα), κατάσταση η οποία πιθανότατα έχει μεταβληθεί σε σχέση με την προ 18ετίας δήλωση επιθυμίας των επιτυχόντων. Κατά συνέπεια δε λαμβάνονται υπόψη για την προτιμώμενη θέση οικογενειακά κριτήρια όπως η υπηρεσία συζύγου στον ίδιο ή σε όμορο νομό με αυτόν της προτιμώμενης θέσης, σύζυγος που υπηρετεί σε παραμεθόρια περιοχή και γονείς με ανήλικα παιδιά ή/και παιδιά προσχολικής ηλικίας.   

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-         Εάν προτίθεται να εξειδικεύσει την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 38 του Ν. 4369/2016, ώστε να λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κοινωνικά/οικογενειακά κριτήρια για την κατά προτεραιότητα τοποθέτηση επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 1998 στο νομό της μόνιμης κατοικίας τους ή σε αυτόν που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους.