Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Δωρεά ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο Συβότων από την Neilson Hellas (ΒΙΝΤΕΟ)


Η Neilson Hellas, με ουσιαστική κοινωνική παρουσία και με το σύνθημα «Το Μέλλον στα σχολεία», προέβη στη δωρεά καινούργιων ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο Συβότων. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσης και προσπάθειας της εταιρείας για στήριξη και ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας, στην οποία δραστηριοποιείται για πάρα πολλά χρόνια.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει τη νέα γενιά πιο κοντά στις νέες τεχνολογίες, δίνοντας την ευκαιρία για ευκολότερη πρόσβαση στον κόσμο της πληροφορίας και προσφέροντάς τους επιπλέον εφόδια για τη μετέπειτα πορεία τους. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία έρευνας που πραγματοποίησε η ΕΕ και η οποία διερευνά τη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις, όσον αφορά στην πρόσβαση των μαθητών σε σχολικούς υπολογιστές.

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ


Ο Δήμος Ηγουμενίτσας κατά την θητεία της προηγούμενης δημοτικής αρχής, δεν κατάφερε να εστιάσει την εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης σε ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής, το οποίο θα ήταν σε θέση να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων του Δημοτικού Συμβουλίου (ήτοι 18 ψήφοι), με αποτέλεσμα η θέση αυτή να παραμείνει σε χηρεία και στον Δήμο να μην λειτουργήσει ο σημαντικός και πρωτοπόρος αυτός θεσμός. 

Στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο, με 5 παρατάξεις, απαιτείται η συμφωνία σε ένα πρόσωπο των 16 της συμπολίτευσης και 2 ακόμη δημοτικών συμβούλων από τις άλλες παρατάξεις, από τις οποίες οι τρεις τουλάχιστον διαθέτουν τον αριθμό που απαιτείται. 

Ο νόμος προβλέπει εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών στους δήμους άνω των 20.000 κατοίκων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, να επιλέγεται, με μυστική ψηφοφορία, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. Οι υποψηφιότητες μπορούν να κατατίθενται με δήλωση στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Στη θέση δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου ή Περιφέρειας ή Βουλευτής. 

Έχουν επέλθει αλλαγές, σε σχέση με την προηγούμενη φορά και πλέον η εκλογή επαναλαμβάνεται δύο φορές, σε δύο ξεχωριστές ψηφοφορίες, οι οποίες μπορεί να διενεργούνται στην ίδια ή σε επομένη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν αποβούν άκαρπες τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία, με την έκδοση νέας προκήρυξης για την πλήρωση της θέσης, στην οποία μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα τα ίδια ή άλλα πρόσωπα, ή να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πρόσωπα που είχαν θέσει υποψηφιότητα. 

Είναι ένας νέος ανεξάρτητος θεσμός της τοπικής αυτοδιοίκησης και λειτουργεί ουσιαστικά σαν τοπικός Συνήγορος του Πολίτη, σαν ένας εξωδικαστικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών ανάμεσα στους πολίτες και τις δημοτικές υπηρεσίες. Δέχεται τις καταγγελίες άμεσα θιγομένων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. 

Έχει ακόμη την δυνατότητα ανεξάρτητης - αυτεπάγγελτης παρέμβασης με προτάσεις για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και την καλύτερη ενάσκηση των δικαιωμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες, είτε κατά περίσταση, και επ’ ευκαιρία σοβαρών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει, είτε στο πλαίσιο της Ετήσιας Έκθεσης που οφείλει να συντάσσει και η οποία συζητείται υποχρεωτικά στα δημοτικά συμβούλια. Υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του Δήμου με προσωπικό και τα απαιτούμενα για την ενάσκηση των καθηκόντων του. 

Σύμφωνα με τον νόμο δεν απαιτείται να έχει ειδικά προσόντα. Αρκεί να είναι: «…πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας». Ακολουθεί την θητεία των δημοτικών αρχών και δικαιούται να λαμβάνει αντιμισθία η οποία, για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, είναι 720 ευρώ τον μήνα, όση και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως προς την καταστατική θέση και τις ευθύνες του ισχύουν οι σχετικές διατάξεις όπως για τους δημοτικούς συμβούλους. Εάν πρόκειται για υπάλληλο του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και πάσης μορφής ΝΠΙΔ, του χορηγείται υποχρεωτικά άδεια άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας του. 

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας είτε θα πρέπει να καταλήξει, μέσω των διεργασιών που ως γνωστό γίνονται, στην πρόταση στήριξης από την πλειοψηφία ενός ατόμου το οποίο πραγματικά θα έχει τα εχέγγυα να στηριχθεί και από τους άλλους συνδυασμούς, είτε θα πρέπει το σώμα να εκλέξει αυτόν που πραγματικά αξίζει, χωρίς να υπάρξει καμία συγκεκριμένη γραμμή ή πρόταση στήριξης. 

Η ψηφοφορία ούτως ή άλλως είναι μυστική και ας έχουν οι θεσμοί μια τουλάχιστον ευκαιρία να λειτουργήσουν όπως πρέπει.

Κωστάρας Σταύρος

Επιστολή του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας προς το Υπουργείο Τουρισμού


Κα Διευθύντρια 

Λάβαμε την επιστολή σας με αρ. πρ. 2414/19.09.2014 αναφορικά με την εκχώρηση αρμοδιότητας κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και παράλληλα ενημερωθήκαμε για τον Ν. 4276/2014 και τις διατάξεις του. 

Αφού λάβαμε υπόψη μας τα ανωτέρω, αλλά και το γεγονός ότι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου σας, κατόρθωσε να διασφαλίσει την επιβίωσή του, μέσα από τις διατάξεις του νόμου (άρθρο 3, παρ. θ), και παρά τις αρνητικές εισηγήσεις της Τρόϊκας (κατάργηση υποχρεωτικότητας εγγραφής των επιχειρήσεων στα Επιμελητήρια), παρακαλούμε να διαβιβάσετε στην κα Υπουργό: 

1) Τα συγχαρητήριά μας για την ικανότητα διασφάλισης λειτουργίας αλλά και αναβάθμισης του ρόλου, των εποπτευόμενων φορέων της, 

2) Τις ευχές μας για την επίτευξη του κοινού στόχου μας (ανάπτυξη και ανάδειξη τουριστικού προϊόντος προς όφελος των επιχειρήσεών μας και της εθνικής οικονομίας), με την αξιοποίηση πλέον αναπτυξιακών εργαλείων του Υπουργείου σας. Καθώς επίσης και την αναγνώριση των προσπαθειών σας, μιας και εμείς αντιμετωπίζουμε την απαξίωση του έργου μας, όχι από την επιχειρηματική κοινότητα, αλλά με πολιτική πρωτοβουλία, και 

3) Τέλος την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματός μας, για την έκδοση σχετικής εγκυκλίου με την οποία να υποχρεούνται όλες οι επιχειρήσεις καταλυμάτων που θα υποβάλλουν δικαιολογητικά για την χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας ή για την κατάταξή τους, στις αρμόδιες υπηρεσίες (τουρισμού ή ΕΚΕ), να υποβάλλουν ταυτόχρονα Βεβαίωση περί Ενημερότητας από το τοπικό Επιμελητήριο που ήταν ή όφειλαν να ήταν εγγεγραμμένες έως και 31.12.2014, κατ’ αντιστοιχία του αρθ.3, παρ.θ του Ν.4276/2014. 

Θεωρώντας ότι αποτελεί κοινή παραδοχή μας, πως το τουριστικό προϊόν μιας χώρας δεν είναι αποκλειστικά οι επιχειρήσεις διαμονής, αλλά το αποτελούν ένα πλήθος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όπως η εστίαση, η διασκέδαση, οι υπηρεσίες δραστηριοτήτων, η εμπορία τροφίμων κλπ, σας βεβαιώνουμε ότι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας δεν προτίθεται να εγκαταλείψει την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά στις δύσκολες στιγμές που βιώνει καθημερινά, παρέχοντας την αιγίδα του στην προσπάθειά τους για επιβίωση και ανάπτυξή τους. Άλλωστε η τοπική επιχειρηματική κοινότητα, ειδικά του τουριστικού κλάδου, γνωρίζει πολύ καλά ποιο είναι το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και τι έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτούς, θέτοντας τον πήχη των προσδοκιών τους, από την διάδοχη κατάσταση, πολύ υψηλά. 

Εν αναμονή της ικανοποίησης του δίκαιου αιτήματός μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας.

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014

Επίσημα στις 19 Δεκεμβρίου η Digea στην ΘεσπρωτίαΗ επιβεβαίωση των πληροφοριών που είχαμε δημοσιεύσει τους δύο προηγούμενους μήνες, ότι θα παραταθεί για μία ακόμα φορά το χρονοδιάγραμμα της επίγειας ψηφιακής μετάβασης, και ότι το αναλογικό switch off στην Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία από τις 17 Οκτωβρίου μετατίθεται για την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ήρθε σήμερα με δελτίο τύπου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Digea, και αναφέρει ότι η αναβολή γίνεται «για τεχνικούς λόγους» και το τελικό χρονοδιάγραμμα της ψηφιακής μετάβασης διαμορφώνεται ως εξής:

21/11/2014: Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα

19/12/2014: Ήπειρος, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Αιτωλοακαρνανία

29/12/2014: Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Σάμος, Ικαρία και Καστελόριζο

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου η ολοκλήρωση της μετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση θα ολοκληρωθεί εντός του 2014.

ΣΣ. Να το δούμε και να μην το πιστέψουμε!

Η «αντιμισθία» των αιρετών


Η «αντιμισθία» των αιρετών ή «έξοδα παράστασης» όπως λεγόταν παλιότερα, για να φτάσει εδώ που είναι, και όπως είναι, σήμερα, πέρασε από 40 κύματα, ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια. Αντιμισθίας δικαιούνται να παίρνουν οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων. Οι πρόεδροι νομικών προσώπων (πχ ΠΑΚΠΟ) και ΝΠΙΔ (π.χ ΔΕΥΑΗ) αμείβονται με διαφορετικό τρόπο. Ας ξεκινήσουμε όμως από εδώ που είμαστε και βλέπουμε στην πορεία και τι γινόταν παλιότερα. 


Πολύ κουβέντα γίνεται για τους άμισθους και έμμισθους αντιδημάρχους που κάπου όλοι μας, ακόμη και οι γνωρίζοντες, στο τέλος θα μπερδευτούμε. Ο νόμος λέει ότι στον Δήμο Ηγουμενίτσας που δικαιούται να έχει 6 αντιδημάρχους τους οποίους ορίζει ο δήμαρχος (του νυν δημάρχου μάλλον του επαρκούν οι 5 που όρισε), έμμισθοι αντιδήμαρχοι μπορούν να είναι οι 4, ενώ στους άλλους δύο δήμους που δικαιούνται να έχουν από 4 αντιδημάρχους, έμμισθοι αντιδήμαρχοι μπορούν να είναι οι 2. Κάποιος εύκολα θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι π.χ στο δήμο Φιλιατών 2 πληρώνονται από τον δήμο και 2 όχι!!

Αμ δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Όσοι αντιδήμαρχοι (και ο δήμαρχος και ο πρόεδρος Δ.Σ) είναι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ γενικά, λαμβάνουν ειδική άδεια από τις υπηρεσίες τους για να ασκήσουν τα καθήκοντα τους ως αιρετοί. Για όλο το διάστημα της θητείας τους, εφόσον δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς που δικαιούνται αντιμισθίας, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Το παράξενο όμως που είναι? Τις σχετικές αυτές δαπάνες των αποδοχών της οργανικής τους θέσης, καθώς και τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται, τις πληρώνει ο δήμος. Σε περίπτωση δε που είναι συνταξιούχοι και επιλέξουν να λαμβάνουν απλά τη σύνταξή τους οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον δικό τους ασφαλιστικό οργανισμό. 

Στην ουσία δηλαδή οι αντιδήμαρχοι, που είναι υπάλληλοι ορίζονται ως άμισθοι, και συνεχίσουν να λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης όπως μέχρι τότε, αλλά αυτές πλέον επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του δήμου. Η έννοια του «άμισθου αντιδημάρχου» ουσιαστικά ισχύει μόνο στην περίπτωση κάποιου ελεύθερου επαγγελματία (όπως ο δήμος Ηγουμενίτσας που έχει 5 ελεύθερους επαγγελματίες) και από ότι φαίνεται ο ένας θα πληρώνεται μόνο ως πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ. 

Φυσικά οι δημοτικές αρχές, εφόσον έχουν τη δυνατότητα, ορίζουν και αντιδημάρχους που έχουν και την υπαλληλική ιδιότητα και άλλους αυτή του ελεύθερου επαγγελματία. Ορίζοντας δε οι δήμοι ως έμμισθους τους ελεύθερους επαγγελματίες ή γενικά όσους δεν είναι υπάλληλοι και ως άμισθους όσους έχουν την υπαλληλική ιδιότητα καταλήγουμε, με αυτόν τον τρόπο, να είναι όλοι «έμμισθοι»... 

Έτσι λοιπόν, και σύμφωνα με τα παραπάνω, το ύψος της αντιμισθίας με το οποίο αμείβονται οι αιρετοί, οι οποίοι μνημονεύονται ως δικαιούμενοι αντιμισθίας, και το οποίο είναι συνάρτηση και του πληθυσμού του κάθε δήμου, διαμορφώνεται ως εξής:
Για τους δήμους Φιλιατών και Σουλίου η αντιμισθία του δημάρχου είναι 2.565 ευρώ το μήνα, των αντιδημάρχων με 1282,50 ευρώ και του προέδρου Δ.Σ 540 ευρώ. Για τον δήμο Ηγουμενίτσας (>20.000 κατοίκους) του δημάρχου 3.420 ευρώ το μήνα, των αντιδημάρχων 1710 ευρώ ενώ του πρόεδρου Δ.Σ 720 ευρώ. 
Για τους προέδρους των νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ και Ν.Π.Ι.Δ) δεν προβλέπεται αντιμισθία αλλά αποζημίωση η οποία είναι σε αντιστοιχία με τον προϋπολογισμό τους!!!! Αυτό όμως, σε συνάρτηση με τις απολαβές γενικότερα των νομικών αυτών προσώπων, απαιτεί περαιτέρω έρευνα σε άλλη δημοσίευση. 
Για τους συνταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, μια αλλαγή που επήλθε πρόσφατα, (1-1-2013) και μετά από πολλές παλινδρομήσεις, δίνει ξανά μπόνους το 30% της σύνταξης σε όσους συνταξιούχους δημάρχους, αντιδημάρχους ή προέδρους Δ.Σ επιλέξουν την αντιμισθία αντί της σύνταξης, αποκομίζοντας έτσι ένα μικρό σχετικά όφελος στις περισσότερες των περιπτώσεων. Ο χρόνος θητείας τους στη θέση του αιρετού δεν λογίζεται συντάξιμος από το Δημόσιο, εκτός εάν ζητήσουν την αναστολή καταβολής της σύνταξής τους. Για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνουν αντιμισθία και είναι κάτω από 55 ετών, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης, ενώ αν έχουν συμπληρώσει τα 55, περικόπτεται το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, καθώς και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων και οι σύμβουλοι που έχουν περισσότερα από ένα αξιώματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λαμβάνουν τις απολαβές μόνο από ένα αξίωμα. Αυτό χωρίς να φαίνεται παράξενο ισχύει μόνο από 1-1-2011!!! Πριν την εφαρμογή του είχαμε περιπτώσεις δημάρχων που έπαιρναν σύνταξη από το δημόσιο, την αντιμισθία (έξοδα παράστασης τότε) από το δήμο και όριζαν και τον εαυτό τους πρόεδρο σε καμιά δημοτική επιχείρηση για να καλύψουν τα μικροέξοδα. Τα μικροέξοδα που, όπως διαπίστωσα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα φόρτωναν και αυτά στο δήμο!!!Το να λαμβάνει κάποιος και το μισθό του, από την θέση του ως υπάλληλος, και τα έξοδα παράστασης, προβλεπόταν έτσι κι αλλιώς από το νόμο πριν την 1-1-2011.

Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών, καθώς και της επιτροπής ποιότητας ζωής των δήμων, αποζημιώνεται και την αποζημίωση αυτή δεν δικαιούνται να λαμβάνουν ο δήμαρχος, σε κάθε περίπτωση, καθώς και οι έμμισθοι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων οι οποίοι λαμβάνουν αντιμισθία. 

Προσωπικά θεωρώ ότι κάθε παρεχόμενη υπηρεσία πρέπει και να αμείβεται. Δεν πρέπει να έχουμε από τους αιρετούς την απαίτηση να προσφέρουν στα κοινά χωρίς έστω κάποια ανταμοιβή, η οποία θα καλύπτει είτε τα έξοδά τους, σε κάποιες περιπτώσεις, είτε τα έξοδα επιβίωσης τους, σε κάποιες άλλες, χωρίς ποτέ να καταλήγουμε σε υπερβολές. Και οι διπλοί μισθοί, πριν το 2011, είναι υπερβολή, αλλά και η απαίτηση μας κάποιοι να προσφέρουν στα κοινά χωρίς καμία ανταμοιβή είναι λάθος. Η οργάνωση που απαιτείται και η δουλειά που πρέπει να γίνει για να διορθωθούν κάποια κακώς κείμενα δεν βγαίνει χωρίς την αποκλειστική ενασχόληση με τα κοινά όσων εκλέγονται.

Η περιστασιακή συμμετοχή και ενασχόληση έχουν συνήθως τα αντίθετα αποτελέσματα, παρόλη την επιθυμία και την βούληση κάποιων να προσφέρουν. Η προσωπική μου εμπειρία με δίδαξε ότι αυτοί που ασχολούνται κάνα δυο ώρες τη μέρα για να κάνουν «πολιτική» και να εκφέρουν την άποψή τους, μόνο κακό κάνουν και όχι καλό. Το να έχω την επαγγελματική μου απασχόληση, να έχω παράλληλα την απαίτηση να ορισθώ σε θέσεις ευθύνης και να πετάγομαι καμιά ώρα την ημέρα στο Δημαρχείο, για να πω την γνώμη μου και να εκφέρω την άποψή μου, δεν αρκεί!!! Ειδικά αν προέρχεται από άτομα που δεν έχουν καμία εμπειρία είτε στην Διοίκηση, είτε στην Αυτοδιοίκηση, είτε στα Οικονομικά, είτε στην Διαχείριση γενικότερα.

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει επιτέλους να ξεχωρίσουμε τις περιπτώσεις που απαιτούν Πολιτικές Αποφάσεις από αυτές που απαιτούν Λήψη Αποφάσεων Διοίκησης και Διαχείρισης!!


Κωστάρας Σταύρος

Εδώ Θεσπρωτία… ακούει κανείς;


«Πρώτα σου παίρνουν το βιβλίο από το χέρι και μετά σε κατηγορούν ότι έμεινες αδιάβαστος» - Μπερτολντ Μπρεχτ.Χρόνια τώρα ακούμε ότι η Θεσπρωτία χρειάζεται ανάπτυξη. Χρόνια τώρα ακούμε ότι πρέπει να επενδύσουμε στον τουρισμό, ως μόνιμη απασχόληση. Χρόνια τώρα ακούμε ότι σκοπός δεν είναι το «εύκολο κέρδος» αλλά ο επαγγελματισμός και η  φερεγγυότητα απέναντι στον πελάτη… Ακούμε…ακούμε…ακούμε… Ακούμε αλλά δεν βλέπουμε! Δεν βλέπουμε κανένα ενδιαφέρον από το κράτος. 

Πώς είναι δυνατόν, να έρχονται, επανειλημμένως,  Τουριστικές Αποστολές στην Ήπειρο, χωρίς να δείχνουν ούτε το ελάχιστο ενδιαφέρον για τη Θεσπρωτία; Ποιο είναι το όφελος των τριών Δήμων της Θεσπρωτίας, ακόμη κι αν επισκεφτούν τα Γιάννενα ή την Πάργα 50 τουριστικοί πράκτορες και bloggers; Ποια είναι η μέριμνα της Πολιτείας ώστε να συγκεντρωθούν τα στοιχεία όλων των επιχειρήσεων της Θεσπρωτίας (καταλύμματα, κάμπιγκ, καταστήματα εστίασης κλπ) σε έναν, καλογραμμένο, κατάλογο που θα δοθεί στους ξένους επισκέπτες;

Έχουμε όλα τα δεδομένα με το μέρος μας: φυσική ομορφιά, πανέμορφες παραλίες, αρχαιολογικό ενδιαφέρον, πλεονεκτική γεωγραφική θέση με ένα υπερσύγχρονο λιμάνι. Παρόλαυτά, οι τουριστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας. Ένα μεγάλο ποσοστό τουριστικών μονάδων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις  με  ισολογισμούς που δεν καλύπτουν ούτε τα πάγια έξοδα: μισθοί προσωπικού, συντήρηση, επισκευές, ουσιαστικά ταυτίζονται με τα κέρδη, προκειμένου να αντέξει η επιχείρηση. Παράλληλα, η ανεργία τσακίζει κόκκαλα.

Θα σκεφτόταν κάποιος ότι, μάλλον, δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας, ότι δεν έχουμε κατάρτιση, ότι, ενδεχομένως, οι υπηρεσίες που παρέχουμε χρειάζονται αναβάθμιση. Ναι, είναι κι αυτό μια αλήθεια. Η ποιότητα παροχής υπηρεσιών πρέπει να ανέβει. Οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Κανείς δεν αντιλέγει. Τα νήματα, όμως, κινούνται από ψηλά κι όχι από τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες της Θεσπρωτίας.

Είναι η Πολιτεία και μόνο αυτή, που θα ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις της Θεσπρωτίας: 

Με τη Δια Βίου Επιμόρφωση στον Τουρισμό. 

Με την καταχώριση των Επιχειρήσεων της Θεσπρωτίας σε όλους τους τουριστικούς οδηγούς της Ευρώπης, με εύγλωττο και εύχρηστο τρόπο (αρκεί η αγγλική γλώσσα).

Με το αποτελεσματικό, Μάρκετιγκ από ευφυείς και έμπειρους επαγγελματίες του είδους, που θα εργαστούν για λογαριασμό των φορέων.

Με κατάλληλους ανθρώπους στις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης στον Τομέα του Τουρισμού (με γνώση ξένων γλωσσών, χειρισμού Νέων Τεχνολογιών και με επικοινωνιακές δεξιότητες).

Με την συνεχή επικοινωνία με τους Tour Operators, τους Ταξιδιωτικούς Πράκτορες, τις ONLINE Ταξιδιωτικές Εταιρείες και τους μεμονωμένους επιχειρηματίες.

Με την ενθάρρυνση και υποκίνηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων της Θεσπρωτίας σε Διεθνή Προγράμματα, Δράσεις, Εκθέσεις.

Με τη διοργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων, εδώ στη Θεσπρωτία.

Με τη διαρκή Ενημέρωση όλων των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στον Τομέα του Τουρισμού, για τις εξελίξεις στο χώρο (Μέσω e-mail, μέσω έντυπης αλληλογραφίας αλλά  και τηλεφωνικής επικοινωνίας).

Με ταυτοποίηση των ορθών στοιχείων επικοινωνίας των επιχειρήσεων και καταχώρισή τους σε Τουριστικούς Οδηγούς.

Με την επικαιροποίηση και αναβάθμιση των ιστοσελίδων με θέμα των τουρισμό.

Με την καθοδήγηση προς τους μεμονωμένους επιχειρηματίες να προωθούν αποτελεσματικά την επιχείρησή τους.

Με νέες προτάσεις εναλλακτικού τουρισμού και αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων.

Με την οικονομική στήριξη σε νεοφυείς τουριστικές επιχειρήσεις.

Με Ευρωπαϊκά Προγράμματα για όλους.

Δεν είναι δίκαιο για τη Θεσπρωτία να είναι, ουσιαστικά, «σβησμένη» από τον τουριστικό χάρτη. Χρειάζεται μόνο συντονισμός των φορέων, έμπειροι άνθρωποι με τεχνογνωσία και κυρίως Εντιμότητα και Αγάπη για τον τόπο μας.


Θάλεια Θεοδωρίδη

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου 2014

Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου στα Σύβοτα (ΒΙΝΤΕΟ)


ΕΤΣΙ ΤΙΜΩΝΤΑΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΤΟ ΦΛΕΓΟΜΕΝΟ ''ΟΧΙ'' ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΕ ΒΟΥΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΔΙΚΑ (ΒΙΝΤΕΟ)


Κάθε χρόνο η Πέρδικα έχει ως παράδοση να τιμά το μεγάλο και Ιστορικό "ΟΧΙ" της 28ης Οκτωβρίου 1940 όπου η Ιταλία ζήτησε από τον πρωθυπουργό Ι. Μεταξά την παράδοση της χώρας. Η απάντηση ήταν: ΟΧΙ.

Λίγο αργότερα τα ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν στα εδάφη μας από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Ο ελληνικός στρατός, αφού απέκρουσε την ξαφνική επίθεση στα βουνά της Πίνδου, προχώρησε νικηφόρα και μπήκε στη Βόρεια Ήπειρο, όπου οι Έλληνες κάτοικοι τον υποδέχτηκαν ως ελευθερωτή.

Ετσι και οι Περδικιώτες σκέφτηκαν έναν πρωτότυπο τροπο για να τιμήσουν τους γεναίους της τότε εποχής. Ο τρόπος αυτός ήταν να φτιάξουν ένα φλεγόμενο Ο.Χ.Ι στην κορυφή ενός βουνού της Πέρδικας Θεσπρωτίας.Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

Εκδήλωση για την 28η Οκτωβρίου από το Δημοτικό Σχολείο Συβότων (ΒΙΝΤΕΟ)


Πραγματοποιήθηκε σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 στις 9:00 π.μ. στη νέα ανανεωμένη αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Συβότων η εκδήλωση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Συβότων με το σχετικό αφιέρωμα και τα τραγούδια τόνισαν τη σημασία της εθνικής γιορτής.

ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ - Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ 7-3 (Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 1ος ΓΥΡΟΣ) (ΒΙΝΤΕΟ)


Παρακολουθείτε το βίντεο με τις φάσεις από το ματς Φορτούνα Αγ.Μαρίνας  -  Α.Σ.Συβότων που κάλυψε αποκλειστικά η κάμερα του SIVOTANEWS.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 1ος ΓΥΡΟΣ


ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ


Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2014

Μία πρόσληψη στον Δήμο Ηγουμενίτσας


ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» 
Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ««Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»» του Ν.Π.Δ.Δ. «Προσχολική Αγωγή, Κοινωνική Προστασία και Πολιτισμός Δήμου Ηγουμενίτσας», που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Θεσπρωτίας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100, Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπ’ όψιν κας Μ. Κυβράνογλου (τηλ. επικοινωνίας: 26653-60020/21 – fax: 26650-26346, email:pakppo@1345.syzefxis.gov.gr)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής, στη δομή ΚΗΦΗ Δημοτικού Διαμερίσματος Πλαταριάς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηγουμενίτσας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ). 


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

2,00 € ανά τετραγωνικό μέτρο για Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο πληρώνουν οι κάτοικοι του πρώην δήμου Παραποτάμου - 1,50€ σε Σύβοτα και Ηγουμενίτσα


Θέλοντας να πληροφορήσω τους συμπολίτες & τους πολίτες γενικότερα σχετικά με την Είσπραξη και Διαχείριση των Δημοτικών Τελών, για να γνωρίζουν και τι πληρώνουν και που πάνε τα χρήματα αυτά, παραθέτω τα παρακάτω:
 
Τα έσοδα για Δημοτικά Τέλη εισπράττονται απευθείας από την ΔΕΗ, μέσω της εξόφλησης των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, υπολογίζονται με συντελεστές και είναι ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μας ή και του καταστήματος ή επιχείρησης που μας ανήκουν ή κατοικούμε, αλλά και ανάλογα με την χρήση που γίνεται, αφού συνήθως υπάρχουν άλλοι συντελεστές για τις οικίες και άλλοι για τα καταστήματα κλπ. Τα Δημοτικά Τέλη δεν έχουν σχέση με τον Δημοτικό Φόρο ο οποίος εισπράττεται με τον ίδιο τρόπο από την ΔΕΗ ο οποίος έχει επιβληθεί με νόμο από τον κράτος το 1989 με 6 έως 25 δραχμές ανά τετραγωνικό αρχικά, για όλη την Ελλάδα, με δικαίωμα αναπροσαρμογής 20% ετησίως για κάθε Δήμο που βούλεται να το κάνει. Από τα χρήματα αυτά η ΔΕΗ παρακρατεί απευθείας όλα τα οφειλόμενα για τον Δημοτικό Φωτισμό και αποδίδει τα υπόλοιπα στους δήμους.
 
Οι συντελεστές καθορίζονται με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων των Δήμων και, σύμφωνα με τον νόμο, θα πρέπει να είναι αυστηρώς ανάλογοι με τις δαπάνες τις οποίες πραγματοποιεί ο Δήμος για καθαριότητα και για δημοτικό φωτισμό σε κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα. Για αυτόν τον λόγο, αλλά και για λόγους διαφορετικής αντιμετώπισης από τους πρώην Καποδιστριακούς Δήμους, παρατηρούνται μεγάλες διαφορές από περιοχή σε περιοχή, όσον αφορά τα καταβαλλόμενα δημοτικά τέλη. Δεν προβλέπεται όμως μόνο να αυξάνονται αλλά και να μειώνονται αφού είναι συνάρτηση των εξόδων. Μείωση των εξόδων ή ορθότερη διαχείριση πρέπει να σημαίνει και μείωση των συντελεστών.
 
Στην πόλη της Ηγουμενίτσας καταβάλλεται δημοτικό τέλος 1,35 ευρώ ανά τετραγωνικό οικίας, στην Νέα Σελεύκεια, το Γραικοχώρι και το Λαδοχώρι 0,90 ευρώ, στο Καστρί και στις περισσότερες από τις άλλες τοπικές κοινότητες 0,64 ευρώ στον Παραπόταμο1,30 ευρώ, στο Μαργαρίτι 0,72 ευρώ, στα Σύβοτα 1,00 ευρώ, στην Πέρδικα 1,00 ευρώ, στους Φιλιάτες 0,70 ευρώ (ήταν 0,50 πριν το 2012), στη Σαγιάδα 0,70 ευρώ και στην πόλη της Παραμυθιάς 1.06 ευρώ (διαμορφώθηκε το 2012). Αυτή η διαφοροποίηση δεν απαγορεύεται από τον νόμο, αρκεί να αποδεικνύεται με πραγματικά στοιχεία ότι υπάρχει αναλογικότητα και στα έξοδα που γίνονται και δεν επιβαρύνονται πχ. οι κάτοικοι της Ηγουμενίτσας ή του Παραποτάμου με επιπλέον έξοδα τα οποία θα έπρεπε να εισπράττονται από άλλη περιοχή του Δήμου.
 
Ο Δημοτικός Φόρος, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητος από τα δημοτικά τέλη, επιβάλλεται, και πάλι, επί των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων και εισπράττεται, και πάλι, με τον ίδιο τρόπο από την ΔΕΗ. Ο συντελεστής του Δημοτικού Φόρου μπορεί, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, να αυξάνεται μέχρι 20% για κάθε οικονομικό έτος. Είναι ενιαίος για τον πρώην Δήμο Ηγουμενίτσας με 0,17 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, Φιλιάτες 0,20 ευρώ (αυξήθηκε το 2012), Σαγιάδα 0,50 ευρώ (μειώθηκε το 2012 από 0,70 ευρώ), Σύβοτα 0,50 ευρώ και Παραπόταμος 0,70 ευρώ. Οι δήμοι συνήθως χρησιμοποιούν με ενιαίο τρόπο τα έσοδα από τον δημοτικό φόρο για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία πρωταθλητής αναδεικνύεται ο πρώην δήμος Παραποτάμου οι κάτοικοι του οποίου πρέπει να έχουν και το ψηλότερο βιοτικό επίπεδο και τις καλύτερα παρεχόμενες υπηρεσίες αφού καταβάλλουν 2,00 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό Φόρο συνολικά. 
Ακολουθούν τα Σύβοτα και η πόλη της Ηγουμενίτσας με 1,50 κ 1,52 ευρώ αντίστοιχα. Για Μαργαρίτι και Πέρδικα (αποφ. 223/2011 Οικον. Επιτροπής Δήμου) δεν υπάρχουν στοιχεία. Οφείλω πάντως να τονίσω ότι και τα 0,17 ευρώ του Δήμου Ηγουμενίτσας είναι υπερβολικά χαμηλά και τα 0,70 και 0,50 ευρώ κάποιων πρώην Δήμων υπερβολικά υψηλά για ένα φόρο ο οποίος ξεκίνησε, όπως προανέφερα, το 1989. Ακόμα και αν γινόταν κάθε δύο έτη η αύξηση δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει το ποσό των 0,30 ευρώ σε κάθε περίπτωση. Δεν θεωρώ «υπερβολικά» τα καταβαλλόμενα από τους δημότες του Παραποτάμου 2,00 ευρώ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι δίκαια.
 
Πολλές δημοτικές αρχές των πρώην Καποδιστριακών Δήμων δεν προέβαιναν στις απαιτούμενες αυξήσεις των δημοτικών τελών (π.χ Δήμος Φιλιατών με 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό) με αποτέλεσμα είτε να δημιουργούνται χρέη (κυρίως), είτε να καλύπτουν τα επιπλέον έξοδα από «άλλους πόρους», κοινώς ανεξέλεγκτη χρηματοδότηση από την κεντρική εξουσία. Άλλοι πάλι πιθανώς λόγω μη σωστής διαχείρισης ή διάθεσης για άλλους σκοπούς, επέβαλαν υπέρογκες αυξήσεις είτε στα δημοτικά τέλη είτε, κυρίως, στον δημοτικό φόρα παραβαίνοντας τον νόμο που προβλέπει μέχρι 20% αύξηση, με αποτέλεσμα να καταβάλλονται υπερβολικά ποσά για δημοτικά τέλη και να υπάρχει ανισότητα των παρεχομένων υπηρεσιών με τα εισπραττόμενα χρήματα.

Όλα τα έσοδα έχουν συγκεκριμένους διακριτούς κωδικούς (κωδικός 20-7 για τα τέλη καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού), στους οποίους πρέπει να πιστώνονται, και πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και ανταποδοτικά για τον σκοπό για τον οποίο εισπράττονται. Απαγορεύεται και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση έσοδα που αφορούν δημοτικά τέλη να διατίθενται για άλλους σκοπούς. Ο σκοπός ο οποίος διατίθενται αφορά, εκτός της καθαριότητας και την συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου. Σε περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα με κωδικό 20-7. Αυτά αφορούν αποκομιδή απορριμμάτων, συντήρηση & καύσιμα οχημάτων, προμήθεια κάδων, προμήθεια λαμπτήρων, αμοιβές ηλεκτρολόγων, έξοδα ΧΥΤΑ, αλλά και την μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολείται τόσο στην καθαριότητα όσο και στον ηλεκτροφωτισμό.
 
Οι Δήμοι πρώτα από όλα θα πρέπει να πάψουν να είναι επαίτες της Κεντρικής Διοίκησης και να νοικοκυρέψουν τα έσοδα που εισπράττουν από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και τα, ανταποδοτικά επίσης, τέλη ύδρευσης και τα έξοδα τους για αυτές τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Να εισπράττουν δίκαια και με ορθή κατανομή τα αναλογούντα χρήματα από τους δημότες και να διαχειρίζονται με σύνεση τα έσοδα αυτά. Όταν βέβαια μιλάμε για Διαχείριση και Διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέπει αν κρατάμε και μικρό καλάθι.

Κωστάρας Σταύρος

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

Ο ιερομάρτυρας Αναστάσιος από τον Άγιο Βλάσιο Ο Θεσπρωτός άγιος που πολέμησε το μουσουλμανισμό και αποκεφαλίστηκε


Θεσπρωτός άγιος, που τον ξέρουν ελάχιστοι, αντιτάχθηκε στο μουσουλμανισμό και αποκεφαλίστηκε! 
Ο ιερομάρτυρας Αναστάσιος από τον Άγιο Βλάσιο. 
 
Ο γνωστός δημοσιογράφος-ερευνητής Νίκος Κουτούκης, γράφει σχετικά: 
"Γεννήθηκε περί τα τέλη του 17ου με αρχές του 18ου αιώνος μ.Χ. Κατάγονταν από το χωριό Άγιος Βλάσιος (Σούβλιαση η παλαιότερη ονομασία) της Θεσπρωτίας, κοντά στην πόλη της Ηγουμενίτσας. 
Οι πληροφορίες που έχουμε γι' αυτόν προέρχονται από τον Βίο του που σώζεται στο έργο «Ο Μέγας Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας», όπου κυρίως αναφέρεται το μαρτυρικό του τέλος. Δεν γνωρίζουμε κάτι σχετικό με την παιδική και νεανική του ηλικία, εύκολα όμως μπορούμε να υποθέσουμε, ότι μέσα στα δύσκολα χρόνια που έζησε, έλαβε από την οικογένειά του ευσεβή ανατροφή «ἐν παιδεία κα νουθεσία Κυρίου». 
Η ευσεβής του ανατροφή και η κλήση του Θεού οδήγησαν αργότερα τον μακάριο Αναστάσιο στην απόφαση να ενταχθεί στον Ιερό Κλήρο και να διακονήσει τον Θεό και τον λαό Του ως πρεσβύτερος.
Σε κάποια χρονική στιγμή της ιερατικής του ζωής και ενώ εφημέρευε σε κάποιο ναό έξω από την βασιλεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, αρχίζει την εξιστόρησή του ο Συναξαριστής. 
Συνέβη τότε το μαρτύριο του Αγίου Κωνσταντίου του Ρώσσου και ο Άγιος Αναστάσιος ένιωσε μέσα του να ανάβει ο πόθος του μαρτυρίου και παρακαλούσε κάθε μέρα τον Θεό να τον αξιώσει να δώσει κι αυτός το αίμα του για την πίστη του Χριστού. 
Εκείνη την εποχή στην Κωνσταντινούπολη ζούσε κι ένας Κύπριος ιερομόναχος ο οποίος λόγω της αμαρτωλής ζωής που ζούσε, εγκαταλείφθηκε από την χάρη του Θεού και στα εβδομήντα του χρόνια, έχοντας χάσει και το φως του,αρνήθηκε τον Χριστό και ασπάστηκε την πίστη του Μωάμεθ. 
Οι Τούρκοι, όπως συνήθιζαν σε τέτοιες περιπτώσεις,του προσέφεραν πολλά δώρα και τιμές και εκείνος,τυφλωμένος περισσότερο πνευματικά από ότι σωματικά, έφθασε να μεταβαίνει μαζί με τους Σέχηδες στο Γενί-Τζαμί και να κηρύττει στα σκαλοπάτια του,διδάσκοντας στους εισερχόμενους μουσουλμάνους τους μύθους της θρησκείας των, λαμβάνοντας από αυτούς και χρήματα.
Μία μέρα ενώ ο Άγιος μετέβαινε στην αγορά, πέρασε έξω από το Γενί-Τζαμί και βλέποντας στα σκαλοπάτια τον εξομώτη , πρώην ιερομόναχο, να διδάσκει τους Τούρκους, πόνεσε με την καρδιά του και στάθηκε εκεί παρατηρώντας τον αναλογιζόμενος από ποιό ύψος της αληθείας του Χριστού εξέπεσε και κατακρημνίσθηκε σε τέτοιο βάθος σκοτισμού, όπως ο πατέρας του κακού, ο Εωσφόρος. 
Βλέποντας τον Αναστάσιο να στέκεται σκεπτικός,οι διερχόμενοι Τούρκοι,του είπαν με την συνηθισμένη τους βαρβαρότητα.
 «Μπρε, παπά, βλέπεις αυτόν τον Σέχη; Και αυτός παπάς ήταν και γνώρισε την πίστη μας και έγινε Τούρκος. 
Έλα κι εσύ να γίνεις Τούρκος για να κερδίσεις τον Παράδεισο. 
Αυτά και άλλα παρόμοια έλεγαν οι Αγαρηνοί. 
Ο δε Άγιος Αναστάσιος άνοιξε το ευλογημένο του στόμα και τους απάντησε με λόγια σκληρά όμως αληθινά. 
«Ω τυφλοί και πλανεμένοι, τι τον ακούτε; 
Αυτά που σας λέει είναι όλα ψέματα. 
Εσείς, που είστε Τούρκοι από τους προγόνους σας, αυτόν τον σαπρόγερο βάλατε να σας διδάξει την πίστη; 
Αυτόν που τον εγκατέλειψε ο Θεός για την πολλή του κακία και αρνήθηκε την πίστη του, τώρα στα γεράματα; 
Που γνωρίζει την πίστη σας αυτός που ακόμη δεν γιατρεύτηκε από το σουνέτισμα; Κρίμα στη γνώση σας και λέτε ότι έχετε και πίστη». 
Αφού είπε αυτά και ακόμη περισσότερα με μεγάλη τόλμη και θάρρος στην τουρκική γλώσσα, ο Άγιος, σιώπησε. 
Οι δε Αγαρηνοί ακούγοντάς τα, όρμησαν καταπάνω του με μίσος και αρπάζοντάς τον, τον παρουσίασαν στον Κατή, δηλαδή τον ιεροδικαστή των μουσουλμάνων και από εκεί στον Βεζύρη. 
Ο δε Μάρτυς είπε και σ' αυτούς τα ίδια λόγια γι' αυτό και απεφάσισαν να εξορισθεί στο νησί της Χίου. 
Όταν λοιπόν επρόκειτο να τον ανεβάσουν στο πλοίο για την εξορία, ο Άγιος, φλεγόμενος από τον πόθο του μαρτυρίου, με φρόνιμο τρόπο τους ξεγέλασε και τον έφεραν πάλι μπροστά στον Βεζύρη, στον οποίο είπε τα εξής: 
«Ενδοξότατε αφέντη, για ποιό λόγο με στέλνεις στην εξορία; Επειδή σου είπα την αλήθεια; Μάλλον να με τιμήσεις θα έπρεπε και όχι να με εξορίσεις. Αλλά εσείς δεν θέλετε να ακούσετε την αλήθεια, γι’ αυτό και έχετε αυτούς τους τυφλούς και πλανεμένους να σας διδάσκουν». 
Τόσο έντονα και με θάρρος χλεύασε την θρησκεία των Τούρκων και κήρυξε την πίστη των Χριστιανών, ομολογώντας έτσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν Θεόν αληθινόν, μαζί με τον Πατέρα και το Άγιον Πνεύμα και όλη την ένσαρκων Αυτού οικονομίαν, ώστε όλοι που τον άκουγαν να μείνουν άφωνοι. 
Μη μπορώντας να αντέξουν τον έλεγχο αυτής της φωνής της αληθείας, κατά διαταγή του Μουφτή, έστειλαν και τον αποκεφάλισαν μπροστά στο Γενί-Τζαμί.
Έτσι ο τρισμακάριστος Αναστάσιος έλαβε τον στέφανο του μαρτυρίου, που με τόση λαχτάρα ποθούσε και η αγία του ψυχή πέταξε για να μεταβεί κοντά στον Σωτήρα Χριστό, που από την παιδική του ηλικία αγάπησε. 
Ήταν η 8η Ιουλίου του 1743 μ.Χ.! Μετά την αποτομή της τιμίας αυτού κεφαλής, φως ουράνιο παρουσιάστηκε τη νύκτα πάνω από το Άγιο λείψανο του ιερομάρτυρος και έγινε αντιληπτό από τους φρουρούς που το εφύλαγαν, καθώς και από όσους πέρασαν από εκεί, Χριστιανούς και Τούρκους και όλοι εθαύμασαν για το παράδοξο θέαμα. 
Οι μεν Αγαρηνοί καταισχύνθηκαν από την θεοσημεία,οι δε Χριστιανοί δόξασαν τον Θεό, που αντιδοξάζει τους πιστούς Του δούλους.
Στη συνέχεια το Άγιο Λείψανο,παραδόθηκε στους χριστιανούς για να ταφή.
Δυστυχώς όμως, η παράδοση δεν διέσωσε τον τόπο της ταφής του μαρτυρικού σώματος, ούτε άλλη πληροφορία σχετικά με τον Άγιο Ιερομάρτυρα, μετά το θάνατό του". 
 
Του Νίκου Κουτούκη

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Το νέο ΔΣ στο Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας


Σας ενημερώνουμε ότι στις 25.08.2014 πραγματοποιήθηκαν εκλογικές αρχαιρεσίες στο Κέντρο Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτίας (Κ.Ι.ΜΕ.ΘΕ.) σύμφωνα με το καταστατικό του συλλόγου.

Το νέο Δ.Σ., που προέκυψε από τις εκλογές, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  • Πρόεδρος: Μιχάλης Πασιάκος
  • Αντιπρόεδρος: Αλκιβιάδης Φάτσιος
  • Γραμματέας; Χριστίνα Γκάνια
  • Ταμίας: Σπύρος Βήτος
  • Μέλη: πατήρ Μεθόδιος Ντελής, Σωτήρης Μικρούλης, Γιώργος Διαμάντης
Το νέο Δ.Σ. θα ενημερώνει τα Μέλη και τους φίλους του Συλλόγου για τις εκδηλώσεις-δράσεις του και δεσμεύεται να καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου.

Σήμερα ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας Δείτε αναλυτικά τις 83 θέσεις στους Δήμους της Θεσπρωτίας


Από σήμερα Τετάρτη 22 Οκτωβρίου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι να καταθέτουν τις αιτήσεις τους για το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, που περιλαμβάνει 2.012 θέσεις πεντάμηνης εργασίας σε ολόκληρη την Ήπειρο. 
 
Το πρόγραμμα, αν και δεν αποτελεί τη λύση για το πρόβλημα της ανεργίας, θα δώσει ανάσα στους άνεργους Ηπειρώτες και τα νοικοκυριά στην περιοχή που έχουν πληγεί περισσότερο από το σφοδρό κύμα της ύφεσης και της ανεργίας. 
 
Στην Ήπειρο, μέσω του νέου προγράμματος θα βρουν εργασία 2.012 άνεργοι σε πεντάμηνης διάρκειας θέσεις εργασίας στην αυτοδιοίκηση, την υγεία και τον πολιτισμό. 
 
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη διαδικασία έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες: 
1) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοί τους είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 
2) Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανεί, 
3) Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 
4) Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, 
5) Άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. 
 
Η αμοιβή όσων απασχοληθούν σε κοινωφελή εργασία θα είναι 490 ευρώ, αν πρόκειται για ανέργους άνω των 25 ετών και 427 ευρώ για τους ανέργους κάτω των 25 ετών, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. 
Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ ως βασικός στόχος της κοινωφελούς εργασίας τίθεται τα προβλεπόμενα προγράμματα να αποτελέσουν την αφετηρία και την αφορμή, για την προκήρυξη και άλλων αντίστοιχων προγραμμάτων, σε διάφορες ειδικότητες, οι οποίες θα καλύψουν τη συνολική υποχρέωση για 50.000 ωφελούμενους στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. 
Για την «πρωταθλήτρια» στην ανεργία Ήπειρο, με ποσοστό που αγγίζει το 27%, οι θέσεις που κατανέμονται είναι 2.012. Από αυτούς, οι μισές σχεδόν αφορούν στους Δήμους, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε Νοσοκομεία και άλλους φορείς. 
 
Αναλυτικά οι θέσεις κατανέμονται στους Δήμους της Θεσπρωτία έχουν ως εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας
Δήμος Ηγουμενίτσας: 55
Δήμος Σουλίου 13
Δήμος Φιλιατών 15
 
Στο φετινό πρόγραμμα κοινωφελούς εργασία, θα συμμετέχει και το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να ενισχυθούν οι φορείς υγείας και ιδίως τα νοσοκομεία με 3.000 υπαλλήλους, όπως αποφασίστηκε μετά από εισήγηση του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκου.
Μέσα από το πρόγραμμα θα ενισχυθούν και τα Νοσοκομεία και οι δομές της Ηπείρου, καθώς, από τις 3.000 θέσεις, οι 500 θέσεις θα κατανεμηθούν στην 6 Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία καλύπτει και την περιοχή μας. Οι προσλήψεις αυτές θα έχουν πεντάμηνη διάρκεια και θα αφορούν διάφορες ειδικότητες προσωπικού όπως: βοηθητικό υγειονομικό, διοικητικό-λογιστικό, νοσηλευτικό, τεχνικό, υπαλλήλους πληροφορικής, διοικητικές γραμματείς κ.α. Η πλειονότητα των θέσεων (1.114) αφορά την ειδικότητα ΔΕ Νοσηλευτών, ενώ ακολουθούν οι ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (562 θέσεις) και ΠΕ/ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (283 θέσεις). Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται να γίνει στο τέλος Οκτωβρίου και οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού (oaed.gr). Παράλληλα, χθες ο κ. Γρηγοράκος, απέστειλε έγγραφο προς όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, προκειμένου να προβούν στην κατανομή νέων θέσεων επικουρικού ιατρικού προσωπικού. Αμέσως μετά την κατανομή των θέσεων από τις Υγειονομικές Περιφέρειες θα λάβει χώρα η σχετική προκήρυξη. Ειδικότερα στην 6η ΥΠΕ, οι θέσεις που κατανέμονται είναι 30.

Το ΓΕΛ Φιλιατών δείχνει τι σημαίνει τουριστική προβολή!


Πέτυχαν με μοναδικό τρόπο αυτό που προσπαθούν να κάνουν εξειδικευμένες εταιρίες και μάλιστα με υψηλά κόστη.


Οι μαθητές πέντε σχολείων της Ηπείρου, πήραν μέρος στον διαγωνισμό για την προβολή της περιοχής και έδειξαν τον δρόμο...


Τον διαγωνισμό οργάνωσε η Περιφέρεια Ηπείρου, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και ύστερα από πρόταση της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων.
Τίτλος του διαγωνισμού: «Γνωρίζω τον τόπο μου – Προβάλλω τον τόπο μου μέσω των social networks».

Σκοπός του διαγωνισμού ήταν η προβολή του φυσικού περιβάλλοντος, της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της γαστρονομικής παράδοσης της Ηπείρου μέσω των socialnetworks (facebook, twitter κ.λ.π.).


Το πρώτο βραβείο κέρδισε το ΓΕΛ Φιλιατών το οποίο συμμετείχε με τη σελίδα "My beautiful land, Thesprotia-Greece".

Οι μαθητές εργάστηκαν συντονισμένα, με όρεξη και μεράκι για να συγκεντρώσουν πλούσιο υλικό και να το αναρτήσουν στη σελίδα στο facebook. Μέσα σε λίγους μήνες κατάφεραν να αποκτήσουν περισσότερους από 5000 φίλους!Προβάλλοντας τις ομορφιές, τα μνημεία, τον πολιτισμό, τις παραδόσεις και τη γαστρονομία της περιοχής, έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να ανοίξουν οι ορίζοντες της Ηπείρου και να κερδίσει φίλους από τις Η.Π.Α., Ινδία, Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία, Μαλαισία, Καναδά, Αργεντινή, Βέλγιο, Μιανμάρ, Ισραήλ και άλλες χώρες.


Το δεύτερο βραβείο κέρδισαν οι μαθητές του 5ου Λυκείου Ιωαννίνων και το τρίτο βραβείο το Λύκειο Ζωσιμαίας.

Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας


Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υποβολή προτάσεων του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΕΚΑΤΗ, εγκρίθηκε η υλοποίηση 4 Επιδοτούμενων Προγραμμάτων Εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25. 

Το κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει κατάρτιση 40 ωρών, σε ένα αντικείμενο, σύμφωνα με τον πίνακα ειδικοτήτων που επισυνάπτεται, που θα βελτιώσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, ώστε να ενισχυθεί η θέση του εργαζομένου στην επιχείρηση ή και η κινητικότητα στις επιχειρήσεις. Τονίζουμε ότι οι περισσότερες ειδικότητες επικεντρώνονται στον τομέα του τουρισμού και επισιτισμού. 

Ο κάθε ένας καταρτιζόμενος θα λάβει ως εκπαιδευτικό επίδομα 200 ευρώ. Επισημαίνεται ότι, μπορούν να λάβουν μέρος μόνον εργαζόμενοι στους οποίους από την εργοδοτική εισφορά παρακρατείται ένα ποσό για την κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων χωρίς επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση. 

Για τους συμμετέχοντες που διαμένουν εκτός Ηγουμενίτσας θα υπάρξει κάλυψη οδοιπορικών εξόδων. 

Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν στην Ηγουμενίτσα από το ΚΕΚ ΕΚΑΤΗ, όπου μπορείτε να απευθύνεστε για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή των αιτήσεων. 

Στοιχεία επικοινωνίας 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ - Ε.Κ.Α.Τ.Η
Κέντρο Διά Βίου Μάθηση τύπου 1
Διεύθυνση: Λεωφόρος 49 Μαρτύρων 64, Ηγουμενίτσα, 46100
Τηλέφωνο:+302665021055
Φαξ:+302665029493
Email: '; document.write(''); document.write(addy_text95114); document.write('<\/a>'); //-->\n 
Website: http://www.ekati.edu.gr/

6 προσλήψεις στον Δήμο Ηγουμενίτσας με δίμηνες συμβάσεις


Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/1999
2. Το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ143Α')
3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Την αριθμ. 228 /2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται η ανάγκη πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (06) ατόμων με σύμβαση δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου .
5. Την υπ’αριθμ 2858/68991/14-10-2014 έγκριση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτ. Μακεδονίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με επιλογή έξι (6) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα.

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος.
3. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηγουμενίτσας
4. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου στο Γραφείο Προσωπικού από 22-10-2014 έως και 31-10­2014 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία και επιπλέον :
Α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
Β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.
Γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 “Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων” και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια.

Ξεκινούν οι απογραφές ζωικού κεφαλαίου έτους 2014


Από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων ανακοινώνεται ότι από 1η Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι ετήσιες απογραφές ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος 2014 (η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και δε θα δοθούν παρατάσεις). 

Παρακαλούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας (Διοικητήριο Περιφέρειας – γραφείο 100), με το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων συμπληρωμένο και ενημερωμένο με όλες τις μεταβολές (γεννήσεις, θανάτους, σφαγές κλπ). Μητρώα μη ενημερωμένα δε θα γίνονται δεκτά. Επιπλέον, θα πρέπει να προσκομίσουν στην υπηρεσία και φωτοτυπία του μητρώου (αντίγραφο του εξωφύλλου και των μερών Β, Γ και Ε). 

Τα μητρώα θα ελέγχονται από την υπηρεσία και σε περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου που δεν είναι δικαιολογημένες με τα απαραίτητα παραστατικά (άδειες διακίνησης, τιμολόγια πώλησης κλπ), θα ακολουθεί επιτόπιος έλεγχος στην εκτροφή και θα ενημερώνεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ οπότε θα επιβάλλονται κυρώσεις (π.χ. περικοπές των επιδοτήσεων κλπ).

Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Α.Σ.ΣΥΒΟΤΩΝ - Α.Σ.ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΗΓΟΥΜ. 4-2 (Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 1ος ΓΥΡΟΣ) (ΒΙΝΤΕΟ)


Παρακολουθείτε το βίντεο με τις φάσεις από το ματς Α.Σ.Συβότων - Α.Σ.Ποσειδών Ηγουμ. που κάλυψε αποκλειστικά η κάμερα του SIVOTANEWS.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ - Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 1ος ΓΥΡΟΣΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ