Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Ημερίδα για ΠΕΠ, ΕΣΠΑ και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας


Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ο Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε, σας προσκαλούν, τηνΔευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας (Κυρά Βασιλικής 13, Ισόγειο) στην παρουσίαση των προγραμμάτων:
«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου, Υπηρεσιών»
Το πρόγραμμα παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους επιχειρηματίες ή τους υποψηφίους επενδυτές που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις θεματικές ενότητες Μεταποίησης, Τουρισμού, Χονδρικού Εμπορίου και Υπηρεσιών.&
«Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»

Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης & Συμβουλευτικής για τη στήριξη της εξωστρέφειας στο Νομό Θεσπρωτίας με τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας


Έχοντας ως κύριο στόχο τη στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων που αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο από την κρίση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ), τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης (ΣΕΚ) και τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) υλοποιεί Πρόγραμμα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Στο Νομό Θεσπρωτίας τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (μέχρι 250 άτομα προσωπικό), αυτοαπασχολούμενους ή επιχειρηματίες και παρέχει τη δυνατότητα επιδοτούμενης κατάρτισης 40 ωρών με επιδότηση 5 ευρώ μεικτά ανά ώρα, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Εξωστρέφειας.

Στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στο Νομό Θεσπρωτίας έχουν προγραμματισθεί να πραγματοποιηθούν 1-2 σεμινάρια, μέσα από τα οποία θα καταρτιστούν 25-50 άτομα λαμβάνοντας επιδότηση 200 ΕΥΡΩ (μεικτά) ανά άτομο, για τις 40 ώρες που θα παρακολουθήσουν (τα σεμινάρια λαμβάνουν χώρα εκτός ωραρίου εργασίας, συνήθως απογεύματα).

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα αποτελεί μια πολύ αξιόλογη παροχή προς τις επιχειρήσεις της περιοχής και για το λόγο αυτό ο ΣΕΒΕ συνεργάζεται στενά με το Επιμελητήριο της Θεσπρωτίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά στο www.exostrefeia-eede.gr . Συνημμένα θα βρείτε το ενημερωτικό υλικό καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα για τη συμμετοχή των ωφελουμένων, οι οποίοι μπορούν να αποστέλλουν τις αιτήσεις τους ή να επικοινωνούν για οποιαδήποτε διευκρίνηση απευθείας με το ΣΕΒΕ, υπεύθυνη η κα Δεμερτζή Μαίη (τηλ. 2310 535 333).

Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο Πρόγραμμα:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
  • Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα
  • Πρόσφατη φωτογραφία
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό άνω των 250 ατόμων

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, να υποβάλλουν άμεσα αίτηση συμμετοχής, στο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας.

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Επιδότηση από 20.000 ευρώ έως 32.000 ευρώ σε άνεργες γυναίκεςΤη δική τους επιχείρηση μπορούν να "στήσουν" χιλιάδες άνεργες και απολυμένες γυναίκες.
Σύμφωνα με νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ δικαιούνται επιδότηση από 20.000 ευρώ έως 32.000 ευρώ.
 
Οι δικαιούχοι είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:
- έχουν την ιδιότητα της ανέργου
- έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας,
- έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, -δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ή
- απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.
- αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας, όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες, των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους, καθώς και απολυμένες, των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης.

Ποιές δαπάνες χρηματοδοτούνται
Επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
- Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ, δαπάνες ίδρυσης, δαπάνες παροχής υπηρεσιών νομικής και λογιστικής υποστήριξης, έξοδα προβολής κλπ.).
- Ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (στον κύριο φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης).
- Δαπάνη παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου.
- Δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών mentoring / coaching από συμβούλους με σκοπό την υποστήριξη των ωφελούμενων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας και την υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου για διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
- Δαπάνες κατάρτισης του δικαιούχου επιχειρηματία ή / και του νεοπροσλαμβανόμενου (ανέργου / άνεργης ή απειλούμενου / -ης από ανεργία) σε πιστοποιημένο φορέα επαγγελματικής κατάρτισης.
- Ετήσιο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών) που θα προκύψει από τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας.

Το πρόγραμμα αφορά στις Περιφέρειες Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορ. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Έως τέλος Φεβρουαρίου οι εγγραφές για διανομή δωρεάν τροφίμων στον Δήμο ΗγουμενίτσαςΚαλούνται άπορα άτομα ή οικογένειες του Δήμου Ηγουμενίτσας να υποβάλλουν δικαιολογητικά προκειμένου να κριθούν δικαιούχοι ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ από το πρόγραμμα Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για το έτος 2013.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1)    Αίτηση
2)    Υπεύθυνη δήλωση (για συμμετοχή μόνο σε ένα φορέα)
3)    Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
4)    Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5)    Εκκαθαριστικό προηγούμενου οικονομικού έτους
6)    Για ΑμεΑ, Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής.
Η κατάθεση δικαιολογητικών θα γίνεται στη Δ/νση Πρόνοιας ή στα ΚΕΠ (Παραποτάμου, Μαργαριτίου, Συβότων, Πέρδικας) μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2013.

Εορτή των Αγίων Τριών Ιεραρχών στα Σύβοτα (ΒΙΝΤΕΟ)Γιορτάζουμε σήμερα 30 Ιανουαρίου, ημέρα μνήμης των Αγίων Τριών Ιεραρχών.

Η αιτία για την εισαγωγή της εορτής των Τριών Ιεραρχών στην Εκκλησία είναι το εξής γεγονός:

Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αλεξίου του Κομνηνού (1081 - 1118 μ.Χ.), ο οποίος διαδέχθηκε στη βασιλική εξουσία τον Νικηφόρο Γ’ τον Βοτενειάτη (1078 - 1081 μ.Χ.), έγινε στην Κωνσταντινούπολη φιλονικία ανάμεσα σε λόγιους και ενάρετους άνδρες. Άλλοι θεωρούσαν ανώτερο τον Μέγα Βασίλειο, χαρακτηρίζοντάς τον μεγαλοφυΐα και υπέροχη φυσιογνωμία.

Άλλοι τοποθετούσαν ψηλά τον ιερό Χρυσόστομο και τον θεωρούσαν ανώτερο από τον Μέγα Βασίλειο και τον Γρηγόριο και, τέλος, άλλοι, προσκείμενοι στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, θεωρούσαν αυτόν ανώτερο από τους δύο άλλους, δηλαδή από τον Βασίλειο και τον Χρυσόστομο. Η φιλονικία αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να διαιρεθούν τα πλήθη των Χριστιανών και άλλοι ονομάζονταν «Ιωαννίτες», άλλοι «Βασιλείτες» και άλλοι «Γρηγορίτες».

Στην έριδα αυτή έθεσε τέλος ο Μητροπολίτης Ευχαΐτων, Ιωάννης ο Μαυρόπους. Αυτός, κατά την διήγηση του Συναξαριστή, είδε σε οπτασία τους μέγιστους αυτούς Ιεράρχες, πρώτα καθένα χωριστά και στη συνέχεια και τους τρεις μαζί. Αυτοί του είπαν: «Εμείς, όπως βλέπεις, είμαστε ένα κοντά στον Θεό και τίποτε δεν υπάρχει που να μας χωρίζει ή να μας κάνει να αντιδικούμε. Όμως, κάτω από τις ιδιαίτερες χρονικές συγκυρίες και περιστάσεις που βρέθηκε ο καθένας μας, κινούμενοι και καθοδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, γράψαμε σε συγγράμματα και με τον τρόπο του ο καθένας, διδασκαλίες που βοηθούν τους ανθρώπους να βρουν τον δρόμο της σωτηρίας.

Επίσης, τις βαθύτερες θείες αλήθειες, στις οποίες μπορέσαμε να διεισδύσουμε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, τις συμπεριλάβαμε σε συγγράμματα που εκδώσαμε. Και ανάμεσά μας δεν υπάρχει ούτε πρώτος, ούτε δεύτερος, αλλά, αν πεις τον ένα, συμπορεύονται δίπλα του και οι δύο άλλοι. Σήκω, λοιπόν, και δώσε εντολή στους φιλονικούντες να σταματήσουν τις έριδες και να πάψουν να χωρίζονται για εμάς. Γιατί εμείς, και στην επίγεια ζωή που είμασταν και στην ουράνια που μεταβήκαμε, φροντίζαμε και φροντίζουμε να ειρηνεύουμε και να οδηγούμε σε ομόνοια τον κόσμο.

Και όρισε μία ημέρα να εορτάζεται από κοινού η μνήμη μας και καθώς είναι χρέος σου, να ενεργήσεις να εισαχθεί η εορτή στην Εκκλησία και να συνταχθεί η ιερή ακολουθία. Ακόμη ένα χρέος σου, να παραδόσεις στις μελλοντικές γενιές ότι εμείς είμαστε ένα για τον Θεό. Βεβαίως και εμείς θα συμπράξουμε για τη σωτηρία εκείνων που θα εορτάζουν τη μνήμη μας, γιατί έχουμε και εμείς παρρησία ενώπιον του Θεού».

Έτσι ο Επίσκοπος Ευχαΐτων Ιωάννης ανέλαβε τη συμφιλίωση των διαμαχόμενων μερίδων, συνέστησε την εορτή της 30ης Ιανουαρίου και συνέγραψε και κοινή Ακολουθία, αντάξια των τριών Μεγάλων Πατέρων.

Η εορτή αυτής της Συνάξεως του Μεγάλου Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου και του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αποτελεί το ορατό σύμβολο της ισότητας και της ενότητας των Μεγάλων Διδασκάλων, οι οποίοι δίδαξαν με τον άγιο βίο τους το Ευαγγέλιο του Χριστού.

Είναι εκείνοι, οι οποίοι εξ’ αιτίας της ταπεινώσεώς τους μπροστά στην αλήθεια, έχουν λάβει το χάρισμα να εκφράζουν την καθολική συνείδηση της Εκκλησίας και ότι διδάσκουν δεν είναι απλώς δική τους σκέψη ή προσωπική τους πεποίθηση, αλλά είναι επιπλέον η ίδια η μαρτυρία της Εκκλησίας, γιατί μιλούν από το βάθος της καθολικής της πληρότητας.

Περί τις αρχές του 14ου αιώνα μ.Χ. ανεγέρθη ναός των Τριών Ιεραρχών κοντά στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, δίπλα σχεδόν στη μονή της Παναχράντου.


Απολυτίκιο:
Ήχος α'.
Τούς τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισηλίου θεότητος, τους την οικουμένην ακτίσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας, τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Βασίλειον τον μέγαν, και τον Θεολόγον Γρηγόριον, συν τω κλεινώ Ιωάννη, τω την γλώτταν χρυσορρήμονι, πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί, συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν· αυτοί γαρ τη Τριάδι, υπέρ υμών αεί πρεσβεύουσιν.

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση στο Βελιγράδι, Θεσπρωτών και Σέρβων τουριστικών πρακτόρων που διοργάνωσε το επιμελητήριο Θεσπρωτίας (ΒΙΝΤΕΟ)


Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, συνεχίζοντας την προσπάθεια προβολής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής στη Βαλκανική, βρέθηκε στο Βελιγράδι Σερβίας, δύο μήνες μετά την αντίστοιχη επίσκεψη στην Σόφια της Βουλγαρίας.

30 περίπου τουριστικοί πράκτορες και ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και ενοικιαζομένων δωματίων από την Θεσπρωτία, συναντήθηκαν με πράκτορες της Σερβίας.
Στόχος και αυτής της αποστολής ήταν η προβολή του νομού Θεσπρωτίας, ως τουριστικός προορισμός, εκμεταλλευόμενοι την λειτουργία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ, την προσέλκυση επισκεπτών και σύναψη συνεργασιών για την φιλοξενία τουριστών στο νομό μας ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου. 

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας με 30 θέματα


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 23 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Τετάρτη ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :


ΘΕΜΑ 1ο
Έκφραση γνώμης επί της μελέτης διερεύνησης καταλληλότητας επιλογής θέσης τοποθέτησης δεξαμενών και φόρτωσης - εκφόρτωσης πετρελαιοειδών.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο
Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Δ' τρίμηνο 2012 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).
-Εισηγητής: Γεώργιος Κωλέττας - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο
Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ηγουμενίτσας έτους 2013.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο
Παραλαβή οριστικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διαμόρφωσης – ανάπλασης οδού πρόσβασης προς Δασύλλιο».
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο
Γνωμοδότηση περί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: «Οριοθέτηση ρεμάτων 6ης Π.Ε. Δήμου Ηγουμενίτσας Π.Ε. Θεσπρωτίας».
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο
Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Μελέτη σύνδεσης αγωγού ύδρευσης από πηγές Πέντε Εκκλησιών με το εσωτερικό υδραγωγείο της πόλης της Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση πρότασης του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 49 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕ1» για ένταξη στο ΕΣΠΑ.
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο
Επί της αιτήσεως του κ. Παναγιώτη Λιοπιάρη για τακτοποίηση οικοπέδου στο Ο.Τ.40 της 1ης Π.Ε. του Δήμου Ηγουμενίτσας (Σχετ. η υπ' αριθμ. 137/2012 απόφ. της Ε.Π.Ζ.).
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση της με αριθμ. 14/2013 απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΠΑΚΠΠΟ» περί καθορισμού ειδικότητας πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση απολογιστικού πίνακα εσόδων - εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΚΠΠΟ» Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2011.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για την περίοδο 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για την περίοδο 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ηγουμενίτσας» (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) για την περίοδο 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ''Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας'' για την περίοδο 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο
Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ''Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας'' για την περίοδο 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τα έτη 2013-2014 ως Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο
Συγκρότηση Επιτροπών σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ.185/23-3-93) για το έτος 2013.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών προμηθειών και εργασιών για τα έτη 2013-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Π.Δ.28/1980.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Ορισμός δημοτικών συμβούλων οι οποίοι θα συντάσσουν βεβαίωση για την καλή εκτέλεση δημοτικών έργων και εργασιών συντήρησης αξίας μικρότερης των 5.869 € για τα έτη 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων αξίας άνω των 5.869 €, για τα έτη 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τα έτη 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του N.3463/06 για την εκτίμηση της αξίας εκτάσεων οι οποίες πρόκειται να εκποιηθούν, να αγοραστούν, να ανταλλαγούν ή να εκμισθωθούν για τα έτη 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο
Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και εισήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων με αντικείμενο «παροχή υπηρεσιών διαδικτύου» (Αμιγή και μικτά καταστήματα) για τα έτη 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο 
Συγκρότηση επιτροπής γνωμοδότησης για την καταστροφή αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του N.3463/06 (Δ.Κ.Κ.) για τα έτη 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο 
Συγκρότηση επιτροπής δημοπρασιών για τα έτη 2013-2014, για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο
Συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 25 του Κανονισμού Καθαριότητος του Δήμου Ηγουμενίτσας, για τα έτη 2013 και 2014.

-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο 
Συγκρότηση επιτροπής κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών ρυθμίσεων, για τα έτη 2013-2014.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο
Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2013 και 2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ηγουμενίτσας για τα έτη 2013 και 2014, στις «Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Θεσπρωτίας Α.Ε. ''Regina Mare'' – Πέρδικα.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010) για τα έτη 2013 και 2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

Εκτακτη επιχορήγηση των Δήμων με 7 εκατ. ευρώ για τη θέρμανση στα σχολεία


Σε έκτακτη επιχορήγηση Δήμων με 7 εκατ. ευρώ προχωρά η κυβέρνηση, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες θέρμανσης σχολικών μονάδων.

Η απόφαση αφορά ορεινές περιοχές ή περιοχές όπου παρουσιάζονται έντονα καιρικά φαινόμενα και έχουν αυξημένες ανάγκες θέρμανσης.

Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, το ποσό αυτό θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη της δαπάνης θέρμανσης των σχολικών μονάδων, με βάση την κατανομή που θα κάνει το υπουργείο Εσωτερικών.

Σεμινάρια εκπαιδευτικών από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Θεσπρωτίας


Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων , στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, θα διεξάγει σεμινάρια εκπαιδευτικών (βρεφονηπιοκόμων, νηπιαγωγών, δασκάλων και καθηγητών) με θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την πρώτη μέρα των μαθητών στο σχολείο (στον Παιδικό Σταθμό) μέχρι και την εφηβεία (στο Γυμνάσιο και το Λύκειο), όπως για παράδειγμα, παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον, συνεργασία γονέων-παιδαγωγών, αισθητηριακές και κινητικές δυσκολίες, φυσιολογική ανάπτυξη, διαταραχές λόγου-φώνησης, σχολική φοβία, υπερκινητικότητα, επιθετικότητα, συναισθηματική νοημοσύνη, διαχείριση τάξης, σχολική βία-εκφοβισμός, ενδοοικογενειακή βία, εκρήξεις θυμού, διαχείριση συναισθημάτων, ελλειμματική προσοχή, τραυλισμός, δυσλεξία-δυσαναγνωσία-δυσαριθμησία, αυτισμός, συναισθηματικές δυσκολίες στο σπίτι και το σχολείο λόγω σοβαρής ασθένειας συγγενικού προσώπου, διαχείριση θρήνου λόγω απώλειας συγγενικού προσώπου, ενίσχυση αυτοεκτίμησης-αυτοπεποίθησης, ανασφάλεια στην εφηβεία, άγχος εξετάσεων, κίνδυνοι από το διαδίκτυο - κανόνες ασφαλούς χρήσης του κλπ.

Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν από τα μέσα Φεβρουαρίου 2013 και θα διαρκέσουν περίπου δύο μήνες, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα (5-7 μ.μ.), σε αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας. 

Με το πέρας των σεμιναρίων, και ανά θεματική ενότητα, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους εκπαιδευτικούς τα παρακολουθήσουν. 
Τις θεματικές ενότητες θα αναπτύξουν λεπτομερώς εξειδικευμένοι επιστήμονες της περιοχής μας (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί), προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους σε εθελοντική βάση, συμβουλεύοντας τους εκπαιδευτικούς και επιλύοντας, παράλληλα, συγκεκριμένα προβλήματα-περιστατικά που αντιμετωπίζουν στην τάξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2013 ως εξής : 

- οι εργαζόμενοι στους Παιδικούς Σταθμούς θα υποβάλλουν αιτήσεις στο Π.Α.Κ.Π.Π.Ο. του Δήμου Ηγ/τσας (υπεύθυνη κα Μάντζιου Χαρά, τηλ. 2665360020, 2665360021)
- οι νηπιαγωγοί – δάσκαλοι στην Α/θμια Εκπ/ση (υπεύθυνη κα Παπαχρήστου Ειρήνη, τηλ. 2665028592)
- οι καθηγητές στη Β/θμια Εκπ/ση (υπεύθυνη κα Κοτσώνη Αλεξάνδρα, τηλ. 2665360287 και 2665360282) 


Η Υπεύθυνη Συμβουλευτικού 
Σταθμού Νέων Θεσπρωτίας
Κοτσώνη Αλεξάνδρα

Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης ΘεσπρωτίαςΈχοντας την πίστη πως η αλληλεγγύη και η αυτοοργάνωση αποτελούν το αντίδοτο στην οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που βιώνει ο τόπος μας, μια ομάδα υγειονομικών του νομού Θεσπρωτίας,πήρε την εθελοντική πρωτοβουλία να δημιουργήσει το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσπρωτίας με σκοπό την δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων σε ανασφάλιστους συμπολίτες μας, μετανάστες και σε όλους όσους η κρίση έχει οδηγήσει στον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Η πρωτοβουλία βρίσκεται σε αρκετά προχωρημένο επίπεδο και σύντομα το ιατρείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του! 
Καλούμε όλους τους φορείς και τους πολίτες του νομού μας, να προσφέρουν φάρμακα που δεν χρειάζονται (οποιοδήποτε φάρμακο ακόμα και αν έχει ανοιχτεί, αρκεί να μην έχει λήξει) σε σημεία που θα ανακοινωθούν σύντομα, και ζητάμε την ηθική τους συμπαράσταση! 
Καλούμε επίσης όλους τους ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας (υγειονομικούς ή μη) που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά στην προσπάθεια του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης, να επικοινωνήσουν μαζί μας στο e-mail: koiafigoumenitsa@gmail.com

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

16 μηχανήματα ήχου και φωτισμού αξίας 4000€ έκαναν "φτερά" από το Δημαρχείο Ηγουμενίτσας


Η διαχρονική λεηλάτηση και το πλιάτσικο της Δημόσιας περιουσίας, που τόσο δυνατά φωνάζανε πως θα την σταματούσανε, όλοι οι Κοινοβουλευτικοί και Δημοτικοί μας άρχοντες, καλά κρατεί μέχρι και σήμερα.

Φτερά έκαναν μηχανήματα για τον γενικό εξοπλισμό φωτισμού και ήχου, τα οποία ήταν ιδιοκτησίας του Δήμου Ηγουμενίτσας από το πρόγραμμα INTERREG ( Ελλάδα -Ιταλία) και είχαν αποθηκευτεί και τεθεί σε λειτουργία από το 2008 στην αίθουσα τελετών του ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ράδιο Ηγουμενίτσα 892.gr, λείπουν 16 αντικείμενα, συνολικής αξίας πάνω από 4000 €
Μάλιστα και τα υπόλοιπα μηχανήματα που είχαν αγοραστεί από το πρόγραμμα και έχουν εντοπιστεί, δεν είναι λειτουργικά, καθώς λείπουν εξαρτήματα αλλά και οι οδηγίες χρήσης τους.

Ελπίζουμε ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας να μην επιβεβαιώσει τις πληροφορίες μας και η περιουσία του Δήμου και κατά επέκταση όλων εμάς, να μην βρίσκονται στα χέρια "ημετέρων", αλλά να χρησιμοποιούνται για τις δράσεις του Δήμου

Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013

Αναστέλλεται η λειτουργία των δημόσιων ΚΤΕΟ και στην ΗπειροΗ μία μετά την άλλη οι Περιφέρειες της χώρας ανακοινώνουν την αναστολή «μέχρι νεωτέρας» της λειτουργίας των δημόσιων ΚΤΕΟ. 
Ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο 4070/2012, από 1/1/2013 απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν δελτία μέχρι την πιστοποίησή τους, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001.
 
Ήδη έχουν ανακοινώσει αναστολή λειτουργίας οι Περιφέρειες Στερεάς, Δυτικής Ελλάδας,Ηπείρου, Πελοποννήσου,Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Βορείου Αιγαίου.
 
Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών Σταύρου Καλογιάννη, παρατάθηκε μέχρι τις 30 Ιούνη 2013 η προθεσμία για την προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού στα ΚΤΕΟ, όμως είναι απαραίτητη η πιστοποίησή τους και έτσι μπαίνει το «προσωρινό»(;) λουκέτο στα περισσότερα από αυτά.

Πίσω από αυτήν την κατάσταση βρίσκεται ουσιαστικά η απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τα 59 δημόσια ΚΤΕΟ που λειτουργούν σήμερα στη χώρα, προς όφελος των 130 ιδιωτικών, ενώ δεδομένη πρέπει να θεωρείται και η εκτίναξη προς τα πάνω του ποσού που θα καλούνται να πληρώνουν οι κάτοχοι των αυτοκινήτων και των μοτοσικλετών. 
Γιατί οι προδιαγραφές για τον εκσυγχρονισμό και την πιστοποίηση των Δημόσιων ΚΤΕΟ έχουν τεθεί εδώ και πολλά χρόνια και το κόστος είναι σχετικά μικρό (πολύ περισσότερο που αυτό αποπληρώνεται γρήγορα από τις εισπράξεις).
 
Ήδη, σε πολλές περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι στα δημόσια ΚΤΕΟ έχουν μετακινηθεί σε άλλες θέσεις, στις κατά τόπους αντιπεριφέρειες.

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας διοργανώνει σεμινάριο με τον Αντώνη ΜουζάκηΣας ενημερώνουμε ότι το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ και η Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ συνδιοργανώνουν, και σας προσκαλούν σε σεμινάριο με θέματα : 

1. Ο νέος ΚΦΑΣ, Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ν. 4093 (ΦΕΚ 222 Α΄/12-11-2012). 

2. Ανάλυση όλων των αλλαγών που επέρχονται στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων με το mini φορολογικό νομοσχέδιο. 

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κος Αντώνης Μουζάκης, Λογιστής –Φοροτεχνικός, Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας της Ε.Φ.Ε.Ε.Α., Φορολογικός Σύμβουλος του Ε.Ε.Π., Φορολογικός Σύμβουλος της Ε.Σ.Ε.Ε. 

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα γίνει τη Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2013 και ώρες 12:30 με 18:00, στο Ξενοδοχείο ANGELIKA PALLAS, Αγίων Αποστόλων 145 Ηγουμενίτσα, τηλ. 2665026100. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη για τα ταμειακώς ενήμερα μέλη της Ε.Λ.Φ.Ε.Ε. Ν. Θεσπρωτίας και του Επιμελητηρίου. 

Για μη μέλη το κόστος συμμετοχής είναι 30,00 ευρώ.

Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Στο Μαργαρίτι η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας


Ο Πρόεδρος κος Αλέξανδρος Πάσχος, η Διοικητική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, σας προσκαλούν στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Επιμελητηρίου με την ευκαιρία του Νέου Έτους, στο Μαργαρίτι (Λύκειο Μαργαριτίου), την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 11:00.

Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

Άρωμα… γυναίκας…


Με άρωμα γυναίκας θα είναι το προεδρείο του Δημοτικού ΣυμβουλίουΗγουμενίτσας, αφού στη χθεσινοβραδυνή συνεδρίαση της παράταξης "Κοινωνία Αξιών" του Δημάρχου Γιώργου Κάτσινου, η κ. Μαρία Σαμίου, επικράτησε με οκτώ ψήφους, έναντι έξι του κ. Ιωάννη Τζάννη.
Η κα Σαμίου, επίσης πνευμονολόγος, όπως και ο απερχόμενος πρόεδρος κ. Παππάς, το τελευταίο διάστημα στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει δείξει τάσεις... ανταρσίας και η εκλογή της στη θέση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, φαίνεται να αποτελεί μια ακόμα προσπάθεια του κ. Κάτσινου, να θέσει υπό έλεγχο το συνδυασμό του, ο οποίος γενικότερα παρουσιάζει προβλήματα συνοχής.

Προβλήματα που γίνονται ακόμα πιο εμφανή με τους 6 ενδοπαραταξιακούς ψήφους που απέσπασε ο κ. Τζάννης, ο οποίος, μετά την αποκάλυψη των ελλειμμάτων στο Δήμο Παραποτάμου, αναγκάστηκε σε παραίτηση από τη θέση του Αντιδημάρχου, έχασε την έξωθεν καλή μαρτυρία, αλλά προφανώς όχι και την ενδοπαραταξιακή!


EpirusPost.gr

Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2013

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Συνεδριάζει την Κυριακή το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Συνεδριάζει το Δ.Σ. Ηγουμενίτσας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Ηγουμενίτσας (Σουλίου 3), στις 6 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00΄ ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή: 
  1. Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την δημοτική περίοδο 2013 - 2014.
  2. Των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητος Ζωής για την δημοτική περίοδο 2013 - 2014.

Ο ΠΛΕΙΟΨΗΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ