Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 2 Αυγούστου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Σύναψη νέων συμβάσεων εργαζομένων ανταποδοτικού χαρακτήρα στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4479/2017. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Σύναψη νέων συμβάσεων εργαζομένων ανταποδοτικού χαρακτήρα στο ΝΠΔΔ «Π.Α.Κ.Π.ΠΟ.» Δήμου Ηγουμενίτσας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του Ν.4479/2017. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Ανάρτηση ενημερωμένων Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Κτηματολογικών Πινάκων της μελέτης «Ενημέρωση Κτηματολογικού διαγράμματος – Παραλαβή νέων δηλώσεων ιδιοκτησίας και εκπόνηση του κεφαλαίου Γ’ της πράξης εφαρμογής του οικισμού της Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Τσουμάνης Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΔΟΝΑΤΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου