Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 25 Φεβρουαρίου 2013 ημέρα Δευτέρα ώρα 18:30΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα : 

ΘΕΜΑ   1ο

Ενημέρωση για την απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτίας γιαχορήγηση άδειας εγκατάστασης μονάδας ανάμειξης μονότυπων ορυκτέλαιων με σκοπό τη παραγωγή πολύτυπων ορυκτέλαιων και συσκευασία αυτών στη θέση «ΒΡΥΣΗ» Πλαταριάς στην «ΝΑΝΗΣ ΟΙΛA.B.E.N.E.Π.».
-Εισηγήτρια: Δήμα Ισμήνη - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   2ο

Ορισμός μελών και συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» για την περίοδο 2013-2014.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο

Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   4ο

Παραλαβή οριστικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πλακόστρωσης – ηλεκτροφωτισμού ιστορικού κέντρου Καστρίου» και έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «Πλακόστρωση – ηλεκτροφωτισμός ιστορικού κέντρου Καστρίου» στο Πρόγραμμα LEADER.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   5ο

Παραλαβή οριστικής μελέτης με τίτλο: «Μελέτη ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων πέριξ κεντρικής πλατείας Πέρδικας» και έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πέριξ κεντρικής πλατείας Πέρδικας» στο Πρόγραμμα LEADER.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   6ο

Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2012 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010).
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   7ο

Λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή της δακοκτονίας για το έτος 2013.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   8ο

Εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης 4.500τμ στην περιοχή «Λούτσα» της Δημοτικής Κοινότητας Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας για σταβλικές εγκαταστάσεις.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   9ο

Εκμίσθωση μετά από δημοπράτηση έκτασης 4.500τμ από το υπ’ αριθ. 1 Κοινοτικού Χερσολίβαδου του συνοικισμού Αμπελιών του Δήμου Ηγουμενίτσας για σταβλικές εγκαταστάσεις.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο

Επί αιτήσεως Ιωάννη Βάσσου του Βασιλείου για εκμίσθωση έκτασης 4.000τμ από το υπ’ αριθ. 2168 κοινοτικό τεμάχιο της συμπληρωματικής διανομής 1961-1962 Μαζαρακιάς – Κόδρα – Πάναινα στην Τοπική Κοινότητα Μαζαρακιάς του Δήμου Ηγουμενίτσας για σταβλικές εγκαταστάσεις.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση χρήσης κοινόχρηστων χώρων, που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Δήμου Ηγουμενίτσας, για την υλοποίηση του έργου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. “Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης – Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Χερσαίας Ζώνης Νέου Λιμένα Ηγουμενίτσας”.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο

Τροποποίηση του Σχεδίου Πόλεως Πλαταριάς, με αλλαγή θέσης του δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. 72Α και Ο.Τ. 72Β στην Τοπική Κοινότητα Πλαταριάς του Δήμου Ηγουμενίτσας
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο

Σύναψη σύμβασης του Δήμου Ηγουμενίτσας με ιδιώτη για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο

Χορήγηση νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2013.
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο

Επί αιτήσεως κ. Παπαζόγλου Σπυρίδωνα του Αποστόλου, για χορήγηση άδειας στάσιμης καντίνας σε ιδιωτικό χώρο (σε τμήμα  του υπ΄αριθμ. 579 τεμαχίου της διανομής Ν. Σελεύκειας, εκτάσεως 588.03 τ.μ.).
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο

Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Συβότων Α’ εξαμήνου 2009, Α’ και Β’ εξαμήνου 2010, Α’ και Β’ εξαμήνου 2011 και Α’ εξαμήνου 2012.
-Εισηγήτρια: Δήμα Ισμήνη - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο

Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου