Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 22 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα : 

ΘΕΜΑ 1ο 
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’. 
-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 

ΘΕΜΑ 2ο 
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηγουμενίτσας’’. 
-Εισηγητής: Τζάνης Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. 

ΘΕΜΑ 3ο 
Έγκριση νέου τιμολογίου και προϋπολογισμού «Δ.Ε.Υ.Α.Η.» οικονομικού έτους 2013. 
-Εισηγητής: Μαρτίνης Δονάτος – Αντιδήμαρχος 

ΘΕΜΑ 4ο 
Λήψη απόφασης για ενιαία έκδοση λογαριασμών τελών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Ηγουμενίτσας και καθιέρωση ενιαίου παγίου επί των λογαριασμών. 
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 5ο 
Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών για τις ανάγκες του Δήμου. 
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 6ο 
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικον. έτους 2013. 
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 7ο 
Λήψη απόφασης για διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού αποκομιδής απορριμμάτων στις Δημοτικές Ενότητες Ηγουμενίτσας και Συβότων. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 8ο 
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου και κάλυψη εξόδων. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 9ο 
Επί αιτήσεως Περιφερειακού Τηλεοπτικού Σταθμού «ΑRT TV». 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 10ο 
Συγκρότηση τοπικού συντονιστικού οργάνου Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Ηγουμενίτσας για τα έτη 2013-2014. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 11ο 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ». 
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 12ο 
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΣ». 
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου