Δευτέρα, 22 Απριλίου 2013

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο ΗγουμενίτσαςΚαλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 24 Απριλίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ   1ο

Ενημέρωση από εκπρόσωπο της ιδιωτικής εταιρίας «ΤΕΡΝΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» για το σχεδιαζόμενο Υδροηλεκτρικό έργο στον ποταμό Καλαμά, στην περιοχή Δονάτου (Βίλλιας) - Αβαρίτσας.

ΘΕΜΑ   2ο

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας οικονομικού έτους 2013.
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   3ο

Ενημέρωση για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για το Α’ τρίμηνο 2013 (άρθρο 72 παρ.1 εδ. β του Ν.3852/2010).
-Εισηγητής: Κωλέττας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   4ο

Ενημέρωση για τη λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Ηγουμενίτσας.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   5ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   6ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για το έτος 2013.
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   7ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Πράξη εφαρμογής οικισμού Συβότων» του Δήμου Ηγουμενίτσας».
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   8ο

Συμπλήρωση της με αριθμ. 43/2012 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, περί χορήγησης παράτασης της προθεσμίας ανέγερσης οικοδομής στους δικαιούχους οικοπέδων της Τ.Κ. Παραποτάμου, σύμφωνα με το άρθρο 284 του Ν.3852/2010.
-Εισηγητής: Ιωάννης Τζάνης – Δημοτικός Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ   9ο

Έγκριση του τρόπου διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάθεση του Υποέργου 3 της πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηγουμενίτσας» με τίτλο «Οριζόντιες ενέργειες υποστήριξης – Υπηρεσίες συμβούλου για το πρόγραμμα Εξοικονομώ».
-Εισηγητής: Κάτσιος Χρήστος - Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ   10ο

Αντικατάσταση Προέδρου και ορισμός νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ   11ο

Αντικατάσταση Προέδρου και ορισμός νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του Ν.Π.Ι.Δ. «Δ.Ε.Υ.Α.Η.».
-Εισηγητής: Δήμαρχος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου