Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Κατανοµή ποσού ύψους 24.620€ στην Π.Ε.Θεσπρωτίας για την καταβολή του διατροφικού επιδόµατος


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αποφασίζει

Κατανέµουµε, από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 6.085.858,51€ στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και µόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς, για το µήνα Σεπτέµβριο τρέχοντος έτους, ως ακολούθως:

Β. Από το ανωτέρω συνολικό ποσό, αυτό που αφορά σε κάθε δικαιούχο Περιφέρεια,αποδίδεται στον οικείο λογαριασµό της έδρας της, µε χρηµατική εντολή του Υπουργείου µας προς το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Γ. Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι αποδιδόµενες µε την παρούσα Απόφαση πιστώσεις, αφορούν στην καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους για το µήνα Σεπτέµβριο και για όσο χρονικό διάστηµα
καθίστανται δικαιούχοι λήψης αυτού.

∆. Οι Περιφέρειες, στις οποίες κοινοποιείται η Απόφαση αυτή, να µας γνωρίσουν έως τις 27/10/2016, τον αριθµό των δικαιούχων καθώς και τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη του εν λόγω επιδόµατος µηνός Οκτωβρίου έτους 2016, για τις Περιφερειακές Ενότητες χωρικής αρµοδιότητάς τους, προκειµένου να επιχορηγηθούν αναλόγως.

Αναλυτικά η κατανομή στην Περιφέρεια Ηπείρου

ΑΡΤΗΣ 36.924,00
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 24.620,00
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 69.600,00
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 38.000,00

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου