Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο Ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τη χερσαία ζώνη. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο Συνεργασία με το ΤΕΙ Ηπείρου για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικής – Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου δωρεάς οικοπέδων ιδιοκτησίας Πέτρου Λιάκου για ανέγερση νηπιαγωγείου. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 4.450.102,23 € από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και αναμόρφωση προϋπολογισμού. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ηγουμενίτσας Οικον. Έτους 2016. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο Ανάληψη υποχρέωσης καταβολής οφειλής εργαζόμενης στη λυθείσα Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ηγουμενίτσας» (ΠΟΔΗ). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί αιτήσεως Γεώργιου Ανδρέου, περί εξώδικου συμβιβασμού κατάργησης δίκης και άρσης προσημειωμένης υποθήκης, σχετικά με τη μίσθωση Δημοτικού Καταστήματος (ΑΠΟΛΙΣ) στη Δ.Κ. Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο Επί αιτήματος εταιρείας «Μπαρκαμπάς Αχ. – Μπαρκαμπά Σπ. Ο.Ε.» για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο Επί αιτήματος Αναστασίου Κων/νου του Σωτηρίου για μείωση μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Πέρδικας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση δαπάνης από μεταφορά σορού στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων για νεκροψία και ψήφιση πίστωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο Ορισμός δημοτικών υπαλλήλων που θα αποτελέσουν μέλη (τακτικό και αναπληρωματικό) Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (άρθρο 221 παρ.11β και παρ. 11δ). -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο Διάθεση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις 28ης Οκτωβρίου. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Κώδικας κατάστασης δημοτικών υπαλλήλων». -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο Συνδιοργάνωση εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου με την Α’βάθμια Εκπαίδευση Ν.Θεσπρωτίας και τον Σύλλογο Σαρακατσαναίων Θεσπρωτίας και διάθεση πίστωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο Υποστήριξη του Α’ Διεθνούς Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου για τη Θεσπρωτία, το οποίο διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων και διάθεση πίστωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης βοσκής. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο οδικό δίκτυο της Δ.Κ. Πέρδικας” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αποπεράτωση αντιπλημμυρικών έργων εντός οικισμού Πέρδικας (περιοχή Βλάχας)” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων Τ.Κ. Πέρδικας (Βλάχα) – Τ.Κ. Καστρίου – Δ.Κ. Γραικοχωρίου”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου στην αγορά Αγίου Βλασίου και ηλεκτροφωτισμός», προϋπολογισμού 18.512,10 € χωρίς ΦΠΑ (22.955,00 € συμπερ. του ΦΠΑ 24%). -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών που αφορά τη συνέχιση του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού» του πρώην Δήμου Παραποτάμου. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παραλίας Καραβοστασίου». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου του έργου «Ανέγερση Νηπιαγωγείου στον αστικό Οικοδομικό Συνεταιρισμό Εθνικής Αντίστασης». -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την από 02.06.2016 (αριθ. πρωτ. οικ. 1495) Τεχνική Εισήγηση του Τμήματος Σχεδίου Πόλεως της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Ηγουμενίτσας που αφορά την έγκριση υψομετρικής μελέτης των περιμετρικών οδών του Ο.Τ. 16β της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης, του εγκεκριμένου σχεδίου Οικισμού Γραικοχωρίου της 2ης Πολεοδομικής Ενότητας Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη, μετά από δημοπρασία, του κοινοτικού ελαιώνα έκτασης Ε=10.125τμ από το με αριθ. 1226 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Πέρδικας έτους 1956 στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας για συλλογή ελαιόκαρπου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία του κοινοτικού ελαιώνα έκτασης Ε=13.062τμ από το με αριθ. 1225 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Πέρδικας έτους 1956 στην Τ.Κ. Πέρδικας του Δήμου Ηγουμενίτσας για συλλογή ελαιόκαρπου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη, μετά από δημοπρασία, του κοινοτικού ελαιώνα έκτασης Ε=160 στρεμμάτων από τα με αριθ. 184 & 185 τεμάχια Διανομής Αγροκτήματος Συκοχώρι – Καρτέρι έτους 1970 – 1971 και από το τεμάχιο με αριθμό 395 της Διανομής του Αγροκτήματος Συκοχώρι – Καρτέρι έτους 1981 στην Τ.Κ. Καρτερίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για συλλογή ελαιόκαρπου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 28ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία του κοινοτικού ελαιώνα έκτασης Ε=100 στρεμμάτων από το με αριθ. 555 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Καστρίου έτους 1959 στην Τ.Κ. Καστρίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για συλλογή ελαιόκαρπου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 29ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία του κοινοτικού ελαιώνα έκτασης Ε=250 στρεμμάτων από τα με αριθ. 1548 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Μαργαριτίου έτους 1960 και με 698 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Μαργαριτίου έτους 1958 στην Τ.Κ. Μαργαριτίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για συλλογή ελαιόκαρπου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία κοινοτικής έκτασης Ε=23.967τμ από το με αριθ. 401 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Κουρτέσι έτους 195 στην Τ.Κ. Μεσοβουνίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για καλλιέργεια. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία της κοινοτικής έκτασης Ε=6.750τμ από το με αριθ. 186 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Σαράτι έτους 1958 στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Ηγουμενίτσας για συλλογή ελαιόκαρπου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία της κοινοτικής έκτασης Ε=500τμ από το με αριθ. 189 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Σαράτι έτους 1958 στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Ηγουμενίτσας για συλλογή ελαιόκαρπου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 33ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία της κοινοτικής έκτασης Ε=15.000τμ από το με αριθ. 127 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Σαράτι έτους 1958 στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Ηγουμενίτσας για συλλογή ελαιόκαρπου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 34ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία της κοινοτικής έκτασης Ε=6.062τμ από το με αριθ. 432 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Μακρυχώρα έτους 1958 στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Ηγουμενίτσας για συλλογή ελαιόκαρπου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 35ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία της κοινοτικής έκτασης Ε=3.438τμ από το με αριθ. 297 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Μακρυχώρα έτους 1958 στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Ηγουμενίτσας για συλλογή ελαιόκαρπου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 36ο Εισήγηση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την εκμίσθωση ή μη μετά από δημοπρασία της κοινοτικής έκτασης Ε=4.378τμ από το με αριθ. 530 τεμάχιο Διανομής Αγροκτήματος Σαράτι έτους 1965 στην Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Ηγουμενίτσας για συλλογή ελαιόκαρπου. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 37ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στη 2η Συνάντηση των Μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου “Energy Cities” στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου “POCACITO Project” (Παρίσι, Loos-en-Gohelle, Βρυξέλλες από 17 – 22 Οκτωβρίου 2016) με θέμα την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ενεργειακά αποδοτική αποκατάσταση περιοχών σε συνεργασία με πολίτες και εμπλεκόμενους φορείς. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 38ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στην 1η Κοινή Συνάντηση των Φόρουμ Αδριατικής και Ιονίου (1st Joint Fora Edition of the Adriatic and Ionian Macroregion: Forum of Adriatic and Ionian Cities – Forum of the Adriatic and Ionian Chambers – UNIAdrion”) στην Αρχαία Ολυμπία από τις 19 έως τις 20 Οκτωβρίου 2016. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 39ο Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου μας στο διήμερο ειδικό συνέδριο της ΚΕΔΕ τις 17 και 18 Οκτωβρίου στον Βόλο με Θέμα “Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους”. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου