Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

Κατανομή ποσού 57.000 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης στους τρεις Δήμους του Νομού Θεσπρωτίας


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Αποφασίζει

Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν. 2880/2001 –Τέλη Διαφήμισης» (Νο 33 05 0137), ποσό 14.000.000,00 € στους Δήμους της
Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που είναι προσαρτημένες στην παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Τα ως άνω ποσά αποτελούν έσοδο της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά Έσοδα» και του Κ.Α. 0715 με τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ’ του άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (άρθρο 9 ν. 2880/2001)» του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2016 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθούν σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αναλυτικά τα ποσά που αντιστοιχούν στους τρεις Δήμους του Νομού Θεσπρωτίας:

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ: 33.780,00
ΣΟΥΛΙΟΥ: 13.040,00
ΦΙΛΙΑΤΩΝ: 10.120,00

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου