Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 11 Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο 
Προοπτική της Ανώτατης Εκπαίδευσης και του τμήματος ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 2ο 
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, επί αιτήσεως Ηλία & Ιωάννας Τριανταφύλλου σχετικά με τον εξώδικο συμβιβασμό για καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης επί ιδιοκτησία τους στην Π.Ε. 1 Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 3ο 
Έγκριση κάλυψης ποσοστού 10% της επιχορήγησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ προς τις σχολικές επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που αφορά την αμοιβή καθαριστριών για το σχολικό έτος 2015-2016. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 4ο 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (2μηνες), για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών. 
-Εισηγητής: Λώλης Ηλίας - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 5ο 
Έγκριση 2ου και τελικού ΑΠΕ του έργου “Βελτίωση Δασικών Αγροτικών Δρόμων» του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 6ο 
Έγκριση 2ου και τελικού ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στο οδικό δίκτυο της ΔΚ Πέρδικας” του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 7ο 
Έγκριση 2ου και τελικού ΑΠΕ του έργου “Αποκατάσταση δρόμου στην κεντρική πλατεία Αρίλλα Πέρδικας» του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 8ο 
Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου “Ύδρευση Νομού Θεσπρωτίας. Τμήματα υδαταγωγών Καρτερίου – Πλαταριάς- Συβότων” του Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 9ο 
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατασκευή Δημαρχιακού Μεγάρου” του πρώην Δήμου Μαργαριτίου. 
-Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 10ο 
Τοπικό Σχέδιο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 11ο 
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 12ο 
Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 για Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 13ο 
Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 14ο 
Έγκριση μετεγκατάστασης του ΚΔΑΠ (ΔΙΑΥΛΟΣ) Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 15ο 
Έγκριση μετεγκατάστασης του ΚΔΑΠ (ΑΡΙΩΝ) Δήμου Ηγουμενίτσας. 
-Εισηγητής: Κώστας Ελευθέριος - Αντιδήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 16ο 
Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή διαχείρισης προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 17ο 
Υποβολή πρότασης ως Επικεφαλής Εταίρος στο πρόγραμμα INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020”. 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 18ο 
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Europe for Citizens” («Ευρώπη για τους Πολίτες») με τίτλο “Unity in diversity – an international debate about the solidarity of young Europeans” (acronym: JWR – Άξονας 2: Democratic engagement and civic participation). Επικεφαλής Εταίρος: Pila (Πολωνία) 
-Εισηγητής: Δήμαρχος. 

ΘΕΜΑ 19ο 
Έγκριση εξόδων κίνησης Δημάρχου και ψήφιση σχετικών πιστώσεων. 
-Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα - Αντιδήμαρχος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου