Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Tι ισχύει στο Δημόσιο ενόψει εκλογών


Οδηγίες που αφορούν στις υπηρεσιακές μεταβολές και τις άδειες στο Δημόσιο παρέχει η σχετική εγκύκλιος που εκδόθηκε χθες από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκο Μητσοτάκη, ενόψει των διπλών εκλογών.

Υπηρεσιακές μεταβολές στο Δημόσιο

Δεν ισχύουν κατά τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές οι απαγορεύσεις των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου Δημοσίου. 

H απαγόρευση των προσλήψεων και των υπηρεσιακών μεταβολών για το χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των Αυτοδιοικητικών Εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών Οργάνων, ισχύει μόνο για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α' και β' Βαθμού και των Φορέων που εποπτεύονται από αυτούς. 

Όσον αφορά τις Ευρωεκλογές, κατά την περίοδο που προηγείται αυτών, δεν ισχύει η απαγόρευση των υπηρεσιακών μεταβολών, αναφορικά με το διορισμό ή την πρόσληψη καθώς και οποιαδήποτε πράξη σχετική με την υπηρεσιακή μεταβολή κάθε κατηγορίας προσωπικού Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων. 

Άδειες 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της εκλογικής διαδικασίας, δεν προβλέπεται αναστολή των κανονικών αδειών των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και του ευρύτερου Δημοσίου, κατά την προεκλογική περίοδο των Αυτοδιοικητικών Εκλογών. 

Παράλληλα, δεν θα ισχύσει για τις Ευρωεκλογές, η ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών, αν και δύνανται να τεθούν σε εφαρμογή σχετικές διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας. 

Εν όψει, επίσης, των Ευρωεκλογών, δεν κρίθηκε σκόπιμη η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα θέτει σε εφαρμογή στις προσεχείς Ευρωεκλογές τις διατάξεις του ισχύοντος για τις Βουλευτικές Εκλογές άρθρου 106 του ΠΔ 26/2012, «δεδομένου ότι η πλειοψηφία των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού δεν εμπλέκονται στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών». 

Στο πλαίσιο αυτό, όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Δ.Μ.Η.Δ., οι κανονικές άδειες απουσίας των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα χορηγούνται λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσιακές ανάγκες εκάστου Φορέα, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου