Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Δημοπρασία Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Συβότων για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ:
Προκηρύσσει δημόσια, φανερή, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 6.991,03 τμ, από το υπ’ αριθ. 1257 Τεμάχιο της Διανομής Αγροκτήματος Συβότων της Τοπικής Κοινότητας Συβότων του Δήμου Ηγουμενίτσας για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 28/09/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:15 -10:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας. 

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των διακοσίων ογδόντα ευρώ (280,00€) ετησίως. Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των 700,00 Ευρώ. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις ημέρες και ώρες γραφείου, από το γραφείο εσόδων του Δήμου, Αρμόδια Υπάλληλος κα Ευτυχία Νικολοπούλου, Διεύθυνση Σουλίου 3, Τηλέφωνο: 2665361255, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.igoumenitsa.gr 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου