Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας που θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου (οδός Σουλίου αρ.3) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο 
Έκφραση γνώμης για την παραχώρηση έκτασης 2.019 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 4 τεμαχίου της διανομής 1958 αγροκτήματος Συβότων, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, στον κ. Μπρεντάνο Χρήστο για στάθμευση και αποθήκευση σκαφών. -Εισηγητής: Μήτσης Σωτήριος – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με πέντε (5) ημερομίσθια για τον μήνα Οκτώβριο 2016, για την κάλυψη εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών. -Εισηγητής: Λώλης Ηλίας – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο 
Ανάθεση των υπηρεσιών με τίτλο “Συλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στα όρια του Δήμου Ηγουμενίτσας” για την οποία το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού απέβη άγονο. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο 
Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γάλακτος για το έκτακτο προσωπικό του Δήμου. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο 
Έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτη της καθαριότητας του κτιρίου ΚΔΑΠ-ΜΕΑ του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο 
Έγκριση κάλυψης δαπάνης προμήθειας ειδών ρουχισμού για τους μοτοσικλετιστές της ομάδας ΔΙΑΣ και του τμήματος Τροχαίας Ηγουμενίτσας. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο 
Έγκριση δαπάνης για την διοργάνωση εκδηλώσεων στη Δ.Κ. Νέας Σελεύκειας για τον εορτασμό ημέρας Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος και ψήφιση πίστωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο 
Συνδιοργάνωση με τον Γ.Σ. Πρωτέα Ηγουμενίτσας της εκδήλωσης «Παρακαλάμιος Αγώνας δρόμου» και διάθεση πίστωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο 
Έγκριση εξόδων κίνησης κ. Δημάρχου για μετακινήσεις του εκτός έδρας και ψήφιση σχετικής πίστωσης. -Εισηγήτρια: Δηλαβέρη Ρεγγίνα – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 10ο 
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Έργα ορεινής κοίτης στο Ρέμα Λάκκας” προϋπολογισμού 50.524,19 € συν ΦΠΑ 24%. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο 
Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: “Αντιστήριξη δρόμου προς Γκανί” προϋπολογισμού 13.467,74 € συν ΦΠΑ 24%. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κρατικός παιδικός σταθμός Δήμου Ηγουμενίτσας”. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 13ο 
Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (προσωρινής και οριστικής) του έργου “Ανάδειξη Βελτίωση Ιστορικού Μονοπατιού προς Άγιο Αρσένιο” του Δήμου Σουλίου, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο 
Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (οριστικής) του έργου “Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στον Κάμπο Κορύτιανης – Αγ. Γεωργίου – Δράμεσης” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 15ο 
Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του, για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (προσωρινής) του έργου “Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στα τρία (3) Δημοτικά Κτήρια” του Δήμου Ηγουμενίτσας. -Εισηγητής: Γκίκας Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 16ο 
Αποστολή αντιπροσωπείας στην αδελφοποιημένη πόλη Paracin της Σερβίας για συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο 
Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘GREECE – ALBANIA 2014-2020’ (Priority Axis 2_BOOSTING THE LOCAL ECONOMY, Specific Objective 2.1_ Preserve cultural and natural resources as a prerequisite for tourism development of the cross border area), με τίτλο “Smart tourism destination and joint branding of the Ionian Coast through personalised traveler oriented services” και ακρωνύμιο “iBLUE”, ως επικεφαλής εταίρος. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο 
Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘GREECE – ALBANIA 2014-2020’ (Priority Axis 1_Promotion of the environment, sustainable transport and public infrastructure, Specific Objective 1.1_Increase the capacity of cross border infrastructure in transport, water & waste management), με τίτλο “Integrated Cross Border Actions for Waste Management in Urban and Rural Areas” και ακρωνύμιο “WasteNet”, ως επικεφαλής εταίρος. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο 
Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘GREECE – ALBANIA 2014-2020’ (Priority Axis 2_Boosting the local economy, Specific Objective 2.2_Improve cross-border capacity to support entrepreneurship, business survival and competitiveness), με τίτλο Training agro-food and aquaculture entrepreneurs for the future και ακρωνύμιο AgroTrain, ως εταίρος. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο 
Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘GREECE – ALBANIA 2014-2020’ (Priority Axis 1 Promotion of the environment, sustainable transport and public infrastructure, Specific Objective 1.2 Increase the effectiveness of environmental protection & sustainable use of natural resources), με τίτλο Implementation of an Agrometeorological system in the Regions of Gjirokaster and Igoumenitsa for the sustainable use of natural resources and the protection of the environment και ακρωνύμιο AgroMET, ως εταίρος. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο 
Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘GREECE – ALBANIA 2014-2020’ (Priority Axis 2 Boosting the local economy, Specific Objective 2.2_ Improve cross-border capacity to support entrepreneurship, business survival and competitiveness, με τίτλο “Agriculture Standards and Certifications to support Sustainable Economic growth and Trade in cross border area” με ακρωνύμιο “StanC.E.T”, ως εταίρος. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο 
Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘GREECE – ALBANIA 2014-2020’ (Priority Axis 2_Boosting the local economy, Specific Objective 2.2_Improve cross-border capacity to support entrepreneurship, business survival and competitiveness), με τίτλο Rebuilding motivation to tackle inactivity και ακρωνύμιο: ReMot, ως εταίρος. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο 
Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘GREECE – ALBANIA 2014-2020’ (Priority Axis 2_BOOSTING THE LOCAL ECONOMY, Specific Objective 2.1_ Preserve cultural and natural resources as a prerequisite for tourism development of the cross border area), με τίτλο “Folklore, popular arts and traditional music as an intangible treasure of the cross border cultural heritage” και ακρωνύμιο “INTANGIBLE”, ως εταίρος. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο 
Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘GREECE – ALBANIA 2014-2020’ (Priority Axis 1_Promotion of the environment, sustainable transport and public infrastructure, Specific Objective 1.3_Increase energy-efficiency and the use of RES), με τίτλο “Intelligent energy in public buildings and spaces” και ακρωνύμιο “ENERVISION”, ως εταίρος. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο 
Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘GREECE – ALBANIA 2014-2020’ (Priority Axis 2_BOOSTING THE LOCAL ECONOMY, Specific Objective 2.1_ Preserve cultural and natural resources as a prerequisite for tourism development of the cross border area), με τίτλο “Linking cruise tourism to cultural and nature regeneration” και ακρωνύμιο “CRUISE-LINK”, ως εταίρος. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο 
Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» (“Covenant of Mayors for Climate and Energy”). -Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο 
Συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Πρόγραμμα «Mayors Adapt – Οι Δήμαρχοι προσαρμόζονται» της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. -Εισηγητής: Δήμαρχος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου