Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

Συνεδριάζει τη Τετάρτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας


Καλείστε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηγουμενίτσας η οποία θα γίνει την 21η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο γραφείο Δημάρχου στο Δημαρχείο Ηγουμενίτσας για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: 

Θέμα 1ο: Έγκριση της αριθ. 1310/2016 απόφασης Δημάρχου για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Τ.Κ. Πέρδικας και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος 

Θέμα 2ο: Έγκριση της αριθ. 1311/2016 απόφασης Δημάρχου για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Τ.Κ. Συβότων και αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος 

Θέμα 3ο: Άσκηση ή μη ανακοπής. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος 

Θέμα 4ο: Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος 

Θέμα 5ο: Έγκριση – διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού έτους 2016. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 6ο : Αποδέσμευση - ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης για τη συντήρηση – επισκευή οργάνων κεντρικής παιδικής χαράς Ηγουμενίτσας και διάθεση νέας πίστωσης. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 7ο : Επί της αιτήσεως αποζημιώσεως λόγω κακοτεχνίας δρόμου του Σπυρίδωνα ΝΤΡΙΤΣΟΥ του Σωκράτη. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 8ο : Επί αιτήσεως Γεωργίου ΑΝΔΡΕΟΥ περί εξώδικου συμβιβασμού κατάργησης δίκης και άρσης προσημείωσης υποθήκης σχετικά με τη μίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος «ΑΠΟΛΙΣ». 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 9ο : Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών εκτός έδρας για τις μετακινήσεις οχήματος μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών και απαλλαγή υπολόγου. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 10ο :Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη δαπανών εκτός έδρας για τις μετακινήσεις οχήματος μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 11ο : Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο «ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΙ» Δήμου Ηγουμενίτσας και απαλλαγή υπολόγου. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 12ο : Έγκριση απόδοσης λογ/σμού εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην παραλία «ΓΑΤΑ» Δήμου Ηγουμενίτσας και απαλλαγή υπολόγου. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 13ο: Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Έργα ορεινής κοίτης στο ρέμα Λάκκας», συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 14ο : Καθορισμός των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντιστήριξη δρόμου προς Γκανί», συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού και διάθεση πίστωσης. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 15ο : Επί αιτήσεως Πέτρου ΜΑΚΡΙΔΗ του Παύλου περί εξώδικου συμβιβασμού με συμψηφισμό και καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης σε οικόπεδα ιδιοκτησίας του στο σχέδιο πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 16ο : Επί αιτήσεως Θεοφάνη ΜΟΣΧΟΥ του Κωνσταντίνου περί εξώδικου συμβιβασμού και συμψηφισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που αφορούν ιδιοκτησία του στο σχέδιο πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 17ο: Επί αιτήσεως Χρυσούλας ΜΟΣΧΟΥ του Κωνσταντίνου περί εξώδικου συμβιβασμού και συμψηφισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του που αφορούν ιδιοκτησία της στο σχέδιο πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 18ο : Επί αιτήσεως Νικολάου ΠΑΚΟΥ του Ευαγγέλου περί εξώδικου συμβιβασμού με συμψηφισμό των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για την ιδιοκτησία του με κωδικό 0709038 του οικ. τετραγώνου 55 της πράξης εφαρμογής του σχεδίου πόλης Συβότων Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 19ο : Επί αιτήσεως Έφης ΤΖΩΡΤΖΗ του Σπυρίδωνα για εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό των υποχρεώσεών της που αφορούν οικόπεδα ιδιοκτησίας της εντός σχεδίου πόλεως Παραποτάμου δήμου Ηγουμενίτσας. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 20ο : Επί αιτήσεως Κωνσταντίνας ΤΖΩΡΤΖΗ του Σπυρίδωνα για εξώδικο συμβιβασμό και συμψηφισμό των υποχρεώσεών της που αφορούν οικόπεδα ιδιοκτησίας της εντός σχεδίου πόλεως Παραποτάμου δήμου Ηγουμενίτσας. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 21ο : Επί αιτήσεως Κωνσταντίνου ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Χρήστου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμού τιμής μονάδας αποζημιώσεως για οικόπεδό του που ρυμοτομείται βάση του σχεδίου πόλεως Παραποτάμου δήμου Ηγουμενίτσας. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 22ο : Επί αιτήσεως κληρονόμων Χρήστου ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αθανασίου περί εξώδικου συμβιβασμού και καθορισμού τιμής μονάδας αποζημιώσεως που αναφέρονται σε οικόπεδα ιδιοκτησίας τους εντός του σχεδίου πόλεως Παραποτάμου δήμου Ηγουμενίτσας. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 23ο : Επί της αριθμό πρωτ. 10241/17.5.2016 αιτήσεως της Ελένης ΓΟΥΡΝΑΡΗ του Φωτίου για εξώδικο συμβιβασμό με συμψηφισμό καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης ιδιοκτησίας της βάσει της πράξης εφαρμογής Συβότων και αποζημίωσής της. 

Εισηγήτρια : Ρεγγίνα Δηλαβέρη – Αντιδήμαρχος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου